3. Safety Audit

Samenvatting van Safety Audit
Wat is het? Wie is de gebruiker? Voorwaarden voor gebruik
Inspectie van operationele veiligheidsprogramma’s van een installatie, proces of vitale infrastructuur, om in beeld te brengen hoe een verstoring zich door het systeem verplaatst en welke rol de veiligheidsprocedures hierbij spelen. Deze veiligheidsinspectie is vooral geschikt om uit te voeren als team. Een team bestaat ​​uit minimaal drie tot vijf personen met verschillende achtergronden. Inspecties kunnen ook worden uitgevoerd door gekwalificeerde consultants. Er zijn weinig voorwaarden voor de inspecteurs. Leden van het inspectieteam moeten kennis hebben van bestaande veiligheidsprogramma’s en -procedures voordat de inspectie plaatsvindt.

Met een safety audit inspecteer je het veiligheidsniveau van een bepaalde vitale functie tijdens een crisis. Deze inspectie helpt je om in te schatten hoelang het in een crisissituatie gemiddeld duurt voordat er een verstoring optreedt. De safety audit kan ook helpen om in kaart te brengen wat het zwakste (sub)systeem in een bepaalde vitale functie is. De uitkomsten van de safety audit kun je gebruiken om lokale acties aan te sturen op het gebied van onderhoud, redundantie of logistiek. Daarmee zorg je ervoor dat de vitale functies beter voorbereid zijn op een crisis.

Hoe gebruik je de methode?

Met de safety audit volg je deze stappen:

1. Bereid de veiligheidsinspectie voor
Bepaal eerst wat je precies gaat inspecteren: welk gebied ga je inspecteren, welke vitale functie en welke sector? Bepaal ook de precieze datum en tijd: van wanneer tot wanneer vindt de safety audit plaats?

2. Doe een algemene inspectie
Loop door het gebied en voer eerst een algemene inspectie en controle uit op de mogelijke risico’s.

3. Maak een wandeling door de gebieden
Daarna voer je een fysieke inspectie uit van alle gebieden. Evalueer alles: van de bovenkant van de plafonds tot de onderste vloer, van de structuur zelf tot de verlichting, materialen en apparatuur. Maak daarbij schriftelijke aantekeningen en leg eventuele problemen, onveilige omstandigheden en onveilige handelingen vast.

4. Beoordeel de uitkomsten van de inspectie
Heb je de fysieke inspecties uitgevoerd? Verzamel dan je team en stel een beknopt rapport op met de details van de geïnspecteerde gebieden. Benoem van elk gebied welke problemen je hebt gezien. En als iets juist goed werkt, kun je dat ook noteren.

5. Ontwikkel oplossingen en formuleer aanbevelingen
Bepaal wat er moet gebeuren om de ontdekte problemen op te lossen. Betrek de gebieds- en kritieke infrastructuurbeheerders, dus de mensen die de maatregelen moeten uitvoeren, bij de ontwikkeling van de oplossingen. Denk hierbij goed na. Het werkt niet als je alleen maar meer regels opstelt. Leg de focus op het onderzoeken van de manier waarop en middelen waarmee de huidige problemen worden beheerd. Stel zo vast of de procedure kan worden verbeterd of vereenvoudigd, en formuleer hier aanbevelingen voor.

6. Bepaal prioritering
Bepaal samen met de gebieds- en kritieke infrastructuurbeheerders de prioritering: wat moet als eerste worden opgelost? Maak die keuze op basis van het risicolevel. En bepaal voor elke oplossing wanneer deze klaar moet zijn en wanneer je hem gaat evalueren. Bewaar de documentatie van voltooide oplossingen voor de volgende audit.

7. Publiceer de resultaten van de inspectie
Creëer een overzicht van de resultaten van de inspectie en deel deze met de betrokken partijen.

Voorbeeld toepassing