5. STEP-techniek (Sequentially Timed Event Plotting)

Samenvatting van de STEP-techniek
Wat is het? Wie is de gebruiker? Voorwaarden voor gebruik
Techniek om het proces dat leidt tot een bepaalde impact te beschrijven en veiligheidsproblemen in kaart te brengen. Geschikt voor individuen en teams. Er zijn weinig voorwaarden voor de gebruikers. Ze moeten hetzelfde doel voor ogen hebben en begrijpen hoe de techniek daaraan bijdraagt.

Als je een uitgevallen vitale functie achteraf wilt evalueren, kun je de ‘STEP-techniek’ gebruiken. Deze techniek biedt een grafisch overzicht van gebeurtenissen en acties die hebben bijgedragen aan een ongeval of andere impact. Met de STEP-techniek volg je hoe het proces verlopen is en breng je de opeenvolging van gebeurtenissen in kaart. Zo kun je precies volgen hoe een bedreiging zich ontwikkelt tot bijvoorbeeld een crisis of ongeval. Met pijltjes maak je duidelijk wat de causale verbanden tussen gebeurtenissen zijn. Je kunt deze techniek daarom gebruiken om besluiten te nemen over vervolgacties, om in de toekomst een impact te minimaliseren.

Hoe gebruik je de methode?

Met de STEP-techniek volg je deze stappen:

1. Bereid je onderzoek voor
Stel eerst vast wat je precies gaat onderzoeken (het bereik), wat je doel is en welke middelen je hiervoor hebt. Bepaal ook de tijdslimiet: het begin en het einde van de reeks gebeurtenissen die hebben geleid tot de impact.

2. Verzamel gegevens
Verzamel daarna alle gegevens. Dat doe je door getuigen te interviewen, documenten te bestuderen, enz. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een lijst van actoren (personen of voorwerpen) die mogelijk betrokken zijn bij de specifieke impact.

3. Omschrijf gebeurtenissen en actoren
Gebeurtenissen zijn de basisbouwstenen van het onderzoek en je moet elke gebeurtenis zorgvuldig documenteren. Schrijf daarvoor per gebeurtenis het volgende op: wat gebeurde er, wanneer begon het, tot wanneer duurde het, wie of wat was of waren erbij betrokken, waar heb je deze informatie vandaan?

4. Organiseer bouwstenen
Gebruik het STEP-werkblad om de gebeurtenissen (de bouwstenen) te ordenen, met tijd op de ene as en betrokken actoren op de andere. Zie voorbeeld toepassing.

5. Toon de verbanden tussen gebeurtenissen door pijlen te trekken
Trek steeds een pijl als een gebeurtenis een andere gebeurtenis heeft beïnvloed of veroorzaakt.

6. Test het STEP-werkblad
In deze testfase controleer je het STEP-werkblad systematisch. Dat kan leiden tot aanvullende gebeurtenissen of correcties. De testfase bestaat uit vier delen: de Back STEP, de rij-test, de kolom-test, en de noodzakelijke-en-voldoende test.

7. Formuleer aanbevelingen
Na de testfase formuleer je aanbevelingen voor vervolgacties.

Voorbeeld toepassing

Lees meer