2. CIrcle-methode (Critical Infrastructures: Relations and Consequences for Life and Environment)

Samenvatting van de CIrcle-methode
Wat is het? Wie is de gebruiker? Voorwaarden voor gebruik
Kwalitatieve methode om inzichtelijk te krijgen wat de afhankelijkheden zijn van verschillende systemen. Beheerders, overheid Bereidheid van beheerders en liefst ook gebruikers van vitale functies om kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar over keteneffecten? Bijvoorbeeld omdat de data niet openbaar zijn of omdat beheerders bang zijn voor misbruik ervan? Dan kan de CIrcle-methode je helpen om kwalitatieve data te krijgen, zonder dat je daarvoor rapporten of databases nodig hebt.  Vaak zijn beheerders zich er wel van bewust dat er afhankelijkheden zijn, maar weten ze niet hoe die relaties precies lopen en of er mogelijk nog meer afhankelijkheden zijn. Via interviews en sessies met betrokken beheerders en gebruikers kom je aan kwalitatieve data, waarmee je alle afhankelijkheden en faalmechanismen per bedreiging of specifieke situatie visueel in kaart kunt brengen.

Hoe gebruik je de methode?

Met de CIrcle-methode volg je deze stappen:

1. Bepaal het bereik
Stel eerst het bereik vast van het gebied waar de analyse plaatsvindt. Welke vitale functies zijn belangrijk, wie zijn de beheerders en wat zijn de belangrijkste gebruikers? Bij welke bedreigingen kunnen keteneffecten ontstaan? Nodig belangrijke partijen uit om aan te sluiten bij de workshop.

2. Bepaal welke onderdelen kwetsbaar zijn
Bepaal dan van alle vitale functies de kwetsbare onderdelen die je wilt analyseren. Vaak zijn er ook binnen een vitale functie ketenafhankelijkheden tussen onderdelen en zijn de faalmechanismen per onderdeel verschillend.

3. Bepaal de drempelwaarde
Per vitale functie stel je vast wat de drempelwaarde voor falen is. Vanaf welk niveau van de bedreiging gaan vitale functies of onderdelen ervan uitvallen? Dit kunnen bijvoorbeeld waterdieptes zijn of bepaalde temperaturen.

4. Bepaal de ketenafhankelijkheden
Bepaal dan per vitale functie of onderdeel hoe de ketenafhankelijkheden lopen. Welke andere onderdelen of andere vitale functies worden beïnvloed als een bepaalde functie uitvalt? Naast alleen een identificatie van de keteneffecten wordt ook informatie over de afhankelijkheid verzameld, zoals back-up voorzieningen of een verschil aan keteneffecten over de tijd.

5. Bespreek de resultaten
Heb je stap 1 tot en met 4 gevolgd? Dan heb je een overzicht van het hele systeem van vitale functies in het gebied. Dit overzicht kun je bespreken met de deelnemers van de sessie. Zo kunnen beheerders en gebruikers samen voor elke vitale functie bepalen wat de impact is als deze uitvalt.

6. Visualiseer de resultaten
Vertaal de resultaten naar een visueel model. In de figuur hieronder zie je een voorbeeld.

toepassing van CIrcle in de haven van Rotterdam
Afbeelding: toepassing van CIrcle in de haven van Rotterdam.

Voorbeeld toepassing