Methodes bij stap C │ Keteneffecten bepalen

Als een vitale functie beschadigd of uitgevallen is, kan het zijn dat ook andere functies en netwerken beschadigd raken of uitvallen. Dat komt doordat vitale functies en netwerken vaak afhankelijk zijn van elkaar. Stel bijvoorbeeld dat ergens de elektriciteit uitvalt, dan heeft dat ook invloed op communicatie, wat weer allerlei andere processen beïnvloedt, zoals mobiliteit. De manier waarop vitale functies met elkaar verbonden zijn, is vaak complex. De afhankelijkheden verschillen erg per functie en soms zijn er back-up systemen aanwezig die de afhankelijkheden tijdelijk kunnen opheffen en zo schade voorkomen.

Wil je weten welke keteneffecten er in jouw gebied kunnen ontstaan als vitale en kwetsbare functies door een extreme situatie uitvallen? Dan kan dat op verschillende manieren. Het belangrijkst hierbij is om met elkaar in gesprek te gaan en kennis te delen. Deze kennis kun je op verschillende manieren vastleggen en verwerken. Je kunt daarbij voor een specifieke aanpak kiezen. Bij die keuze spelen verschillende vragen een rol. Wil je bijvoorbeeld de keteneffecten in een specifieke situatie analyseren, of wil je deze bepalen voor alle mogelijke situaties? Ben je op zoek naar een uitgebreide analyse, of juist naar een simpel visueel model? Hieronder zie je een aantal methodes die je kunt gebruiken. Als je op de methode klikt, kom je bij de uitgebreide toelichting terecht.

1. Fault-Tree-analyse (FTA)

Met de 'Fault-Tree-analyse' ontwikkel je een visueel model van een specifieke ongewenste gebeurtenis en de oorzaak of oorzaken hiervan. Dat doe je door verschillende combinaties van storingen en de relaties daartussen in beeld te brengen.

2. CIrcle-methode (Critical Infrastructures: Relations and Consequences for Life and Environment)

Met de 'CIrcle-methode' breng je afhankelijkheden van verschillende typen infrastructuur in kaart. De kwalitatieve data hiervoor krijg je door interviews te houden met beheerders en gebruikers.

3. HAZOP-methode (Hazard and operability)

Met de 'HAZOP-methode' kun je gevaren in kaart brengen per onderdeel van een systeem, door te kijken naar mogelijke afwijkingen in het systeem. De methode bestaat uit in een reeks gestructureerde brainstormsessies.

4. Bayesiaans Netwerk

Met een 'Bayesiaans Netwerk' kun je de waarschijnlijkheid van afhankelijke en onafhankelijke relaties in een bepaald systeem modelleren en analyseren.