Praktijkvoorbeelden bij stap C │ Keteneffecten bepalen

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de keteneffecten tussen vitale en kwetsbare functies, zowel voor overstromingen als voor hevige regen, hitte en droogte. Hieronder zie je drie praktijkvoorbeelden. Als je erop klikt, kom je bij de uitgebreide toelichting terecht.

1. Klimaatadaptatie en de sector Informatie- en Communicatietechnologie (TNO, 2014)

Een onderzoek naar de risico’s van klimaateffecten op de ICT-, energie- en transportnetwerken. Het rapport schetst de risico’s en kansen in het ICT-systeem en de keteneffecten met de andere netwerken.

2. Functioneren leidingnet na overstroming (KWR, 2018)

Een onderzoek naar het functioneren van het drinkwaterleidingnet na overstroming. Het beschrijft de keteneffecten tijdens een overstroming tussen het drinkwaterleidingnet en ander vitale infrastructuren. Dit biedt verschillende aandachtspunten voor drinkwaterbedrijven.

3. Deltafact Borging vitale infrastructuur bij overstromingen (2019)

Een overzicht van praktijkervaringen en lopend onderzoek naar het robuuster maken van infrastructuur bij overstroming. Daarbij is ook aandacht voor keteneffecten. Bijvoorbeeld met de CIrcle-methode voor systeemanalyses en andere relevante tools en kennisbronnen.