Functioneren leidingnet na overstroming (KWR, 2018)

Als het drinkwaterleidingnet uitvalt of beschadigt, heeft dat ook gevolgen voor andere vitale en kwetsbare functies waarmee het verbonden is. Ben je benieuwd naar deze keteneffecten? Dan kan het onderzoeksrapport Functioneren leidingnet na overstroming (2018) van KWR je verder helpen. Het rapport presenteert een uitgebreid onderzoek naar de effecten van overstromingen op het drinkwaterleidingnet en de keteneffecten met andere vitale infrastructuur.

Wat staat er in het rapport over keteneffecten?

Keteneffecten van een overstroming op vitale en kwetsbare infrastructuur kunnen optreden tot ver buiten het overstroomde gebied. Het onderzoeksrapport beschrijft in paragraaf 2.3 de keteneffecten tijdens een overstroming tussen het drinkwaterleidingnet en de volgende andere vitale infrastructuur:

  • telecommunicatie en ICT
  • gasnetwerk
  • elektriciteit
  • riolering
  • het wegennet

Stel dat de telecommunicatie en ICT uitvallen. Dan kun je bijvoorbeeld niet meer communiceren met sensoren, pompen en personeel in en buiten het overstroomde gebied. Je loopt dan ook het risico dat bedrijfsdata niet meer beschikbaar zijn, zoals gegevens van het waterleidingnet. Dit is weer sterk afhankelijk van welk gebied is overstroomd, de manier waarop gegevens zijn opgeslagen en hoe de back-up geregeld is.

Wat kun je doen om keteneffecten te voorkomen?

Het rapport beschrijft bij ieder type vitale infrastructuur niet alleen de keteneffecten, maar benoemt ook aandachtspunten voor drinkwaterbedrijven. In de aanbevelingen benadrukt het KWR hoe belangrijk controles zijn om als drinkwaterbedrijf beter voorbereid te zijn op een eventuele overstroming. Controleer bijvoorbeeld heel goed de back-uplocaties van data en de noodstanden van pompen.

Wat staat er verder in het rapport?

Het rapport geeft naast keteneffecten een uitgebreide analyse van de impact van een overstroming op het functioneren van het drinkwaterleidingnet zelf. Een introductie hiervan lees je op de pagina 'Impact van uitgevallen functies vaststellen’. Het rapport bespreekt bijvoorbeeld ook indicatoren voor risicogebieden, directe faalmechanismen en gevolgschade tijdens overstroming en herstel, de rekenmethode voor de belasting van leidingen, en lessen uit praktijkervaringen.