Klimaatadaptatie en de sector Informatie- en Communicatietechnologie (TNO, 2014)

Zoek je een studie naar de risico’s van extreem weer voor meerdere vitale functies die met elkaar samenhangen? Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar de risico’s van hitte, droogte, wateroverlast en overstroming op het ICT- en transportnetwerk? Lees dan het onderzoek Klimaatadaptatie en de sector Informatie- en Communicatietechnologie (2014) van TNO. Dit onderzoek kijkt niet alleen naar het ICT-netwerk, maar ook naar de energie- en transportnetwerken. Deze vitale netwerken zijn namelijk van elkaar afhankelijk. Dat betekent dat een gevoeligheid voor extreem weer van het ene netwerk gevolgen heeft voor het andere.

Wat staat er in het rapport?

Het onderzoek analyseert de risicofactoren die ontstaan door extreem weer en de mogelijke kansen voor het complexe Nederlandse ICT-netwerk en de ICT-sector. Je leest in het rapport over:

  • Risico’s en kansen in het huidige ICT-systeem
  • Risico’s en kansen op basis van toekomstige ontwikkelingen
  • Handelingsperspectieven
  • Indicatoren voor monitoring en evaluatie
  • Welke kennis nog ontbreekt in risicoschattingen

De onderzoekers gebruiken voor hun analyse de risicomatrix van de Nationale Risicobeoordeling (NRB). Deze matrix laat zien hoe waarschijnlijk het is dat een gebeurtenis plaatsvindt en wat de mogelijke impact ervan is. Een belangrijke informatiebron voor het onderzoek is de database TNO Critical Infrastructure Incident Database (CIID). Deze database is gebaseerd op publieke bronnen met 9960 storingen van vitale netwerken wereldwijd, hun oorzaken en gevolgen, en mogelijke keteneffecten en veelvoorkomende storingen.

Keteneffecten voorkomen: een voorbeeld

Het onderzoek van TNO is een systeembeschouwing die kijkt naar keteneffecten tussen het ICT-netwerk en andere vitale sectoren. Eén van de conclusies gaat over ICT en elektriciteit. Extreem weer kan storingen in de levering van elektriciteit veroorzaken, zoals kabels die kapotgaan of de elektriciteitsgeneratie die door extreme hitte niet meer af kan koelen. Bij zo’n elektriciteitsstoring vallen meerdere vitale ICT-functies uit. Omdat de huidige elektriciteitsvoorziening in Nederland erg betrouwbaar is, hebben weinig organisaties een noodstroomvoorziening. Die zou er wel moeten zijn, vooral met het oog op een klimaatrobuuste ICT-sector en de keteneffecten met elektriciteit. Een overzicht van deze en andere conclusies vind je in de samenvatting van het rapport.

Maatschappelijke gevolgen van uitval
Afbeelding: Maatschappelijke gevolgen van uitval.