Deltafact Borging vitale infrastructuur bij overstromingen (2019)

Hoe maak je vitale infrastructuur robuuster voor overstromingen, en hoe houd je daarbij ook rekening met de keteneffecten? Daarover lees je meer in het Deltafact ‘Borging vitale infrastructuur bij overstromingen’ van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer). Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de nieuwste kennis op het gebied van water en klimaat. Dit Deltafact geeft een overzicht van praktijkervaring, kennis en tools over hoe je vitale infrastructuur robuuster maakt voor overstromingen. Het Deltafact gaat ook in op keteneffecten.

Welke tools geven inzicht in keteneffecten bij vitale infrastructuur?

Als voorbeeld van een tool waarmee je inzicht kunt krijgen in keteneffecten bij vitale infrastructuur, noemt het Deltafact de CIrcle-tool. Met deze tool kun je in kaart brengen hoe vitale infrastructuren met elkaar samenhangen en wat mogelijke keteneffecten zijn. Je voert daarvoor samen met verschillende beheerders en gebruikers een analyse uit door ze te interviewen en door workshops met alle betrokkenen te houden. Zo kun je alle afhankelijkheden en faalmechanismen per bedreiging of specifieke situatie visueel in kaart brengen. Deze methode maakt je niet alleen bewust van de risico’s binnen je eigen netwerk, maar ook van de risico’s van de afhankelijkheden in je gebied. Op de website van Deltares vind je meer informatie met ook voorbeelden van hoe de tool gebruikt is.

CIrcle – Critical Infrastructure
Afbeelding: CIrcle – Critical Infrastructure.

Welke kennis bestaat er over keteneffecten bij vitale infrastructuur?

Het dossier presenteert ook bronnen van kennis over vitale infrastructuur, overstromingen en keteneffecten. Lees bijvoorbeeld de Handreiking Overstromingsrobuust Inrichten van de provincie Utrecht. Of het project Waterrobuuste Inrichting van Royal Haskoning DHV, een analyse die rekening houdt met de ketenafhankelijkheid van de vitale sectoren elektriciteit, gas, drinkwater, telecom/ICT en afvalwater/riolering. Een effectief waterrobuust ontwerp begint in ieder geval met de bescherming van de zwakste schakel.