Wat zijn de mogelijke gevolgen van wateroverlast?

Wateroverlast kan grote gevolgen hebben voor de samenleving. Wegen kunnen bijvoorbeeld onbegaanbaar worden door water op straat. Water op straat kan ook gezondheidsrisico’s veroorzaken, als er door overbelasting van het riool vervuild water op straat terechtkomt. Voor de landbouw geldt dat er door te veel neerslag schade kan ontstaan aan gewassen. Er kan ook schade ontstaan aan kassen of stallen, denk aan hagelschade. Daarnaast stijgt door nattere zomers het risico op ziektes en plagen. Verder kunnen verschillende vormen van infrastructuur beschadigd raken waardoor bijvoorbeeld het transport van voedsel stil kan komen te liggen. Meer neerslag kan ook kansen bieden, bijvoorbeeld voor natte natuur.

Het bollenschema geeft een overzicht van de gevolgen van meer neerslag voor verschillende sectoren.

De afbeelding hierboven laat het bollenschema ‘Het wordt natter (pdf, 266 kB)’ van de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) zien. Het bollenschema biedt een overzicht van de gevolgen van meer neerslag voor de verschillende sectoren. Wil je weten wat de gevolgen zijn voor een specifieke sector? Ga dan naar het kennisdossier over die sector. Elke sector heeft een eigen bollenschema met gevolgen.