NAS-kennisprogramma's

Het NAS-team heeft het initiatief genomen voor twee kennisprogramma’s:

  1. Het NWA-thema-onderzoek klimaatverandering en gezondheid. De ministeries van IenW, VWS, LNV en BZK hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij de Nationale wetenschapsagenda (NWA). Deze aanvraag is in juni 2019 toegekend.
  2. Het LIFE IP voorstel NASccelerate. De aanvraag hiervoor heeft het NAS-team in maart 2020 samen met 20 partners ingediend bij de EU. Dit is de tweede aanvraag, de eerste is afgewezen.

Daarnaast heeft de NAS in 2018 een seminar georganiseerd voor het ERA4CS-programma, om de uitwisseling tussen kennis en beleid te stimuleren. Dit Europese onderzoeksprogramma is medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is gestart in 2017.