Impactprojecten

Het ondersteunen van Impactprojecten vormde de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Het gaat om toonaangevende projecten op het gebied van ruimtelijke adaptatie, waarin de betrokken partijen samenwerken aan klimaatbestendige steden, het waterrobuust inrichten van een gebied, vitale en kwetsbare objecten en/of slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid en andere maatschappelijke opgaven. Tussen 2015 en 2019 zijn 23 impactprojecten geselecteerd en uitgevoerd, in vier tranches. Zie voor een overzicht: "Geselecteerde Impactprojecten (1e t/m 4e tranche)".