Wie spelen een rol bij klimaatadaptatie op een bedrijventerrein?

Op bedrijventerreinen zijn veel partijen actief. Als je een bedrijventerrein klimaatbestendig wilt maken, is het belangrijk om al deze partijen te betrekken.

Laat je inspireren door de infographic

Ga of wil jij aan de slag met klimaatadaptieve maatregelen op een bedrijventerrein? Bekijk dan de Infographic Groenblauwe bedrijventerreinen (pdf, 4.8 MB). De infographic geeft een beeld van de opgaven en van alle partijen die een rol spelen bij klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Van ontwikkelaars tot de parkmanagers en ondernemers, van landschapsarchitecten, verkeerskundigen en ecologen tot waterschap en gemeente. De infographic toont ook de  belangen en instrumenten van deze partijen.

Wil je als gemeenteambtenaar een bedrijventerrein in jouw gemeente klimaatbestendiger maken en heb je behoefte aan handige tips om ondernemers mee te krijgen? Dan kun je gebruikmaken van de Handleiding communicatie Klimaatadaptieve bedrijventerreinen. De handleiding is voor Brabant ontwikkeld, maar in het hele land toepasbaar. Ook in het onderzoek Klimaatadaptieve bedrijventerreinen van Van Hall Larenstein en andere partijen vind je allerlei aanbevelingen om samen met ondernemers bedrijventerreinen te vergroenen.

Waarom is samenwerking noodzakelijk?

Op bedrijventerreinen liggen veel kansen voor klimaatadaptatie. Die kansen kunnen alleen worden verzilverd als de partijen op een bedrijventerrein samenwerken. Iedere partij heeft eigendommen, taken en verantwoordelijkheden op het bedrijventerrein. En iedere partij heeft zijn eigen belangen en instrumenten. Al die verschillende belangen hangen sterk met elkaar samen en de meeste maatregelen zijn alleen effectief als ze in samenhang worden uitgevoerd. Daarom is het belangrijk om ieders belangen en instrumenten op elkaar af te stemmen en samen te werken aan een klimaatbestendig bedrijventerrein. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van regenwater. Dat valt op het hele bedrijventerrein en stroomt van hoog naar laag. Daarnaast zijn er ook nog andere opgaven, zoals de uitstraling, biodiversiteit en de energietransitie. Die wil je het liefst zoveel mogelijk tegelijk aanpakken. Samenwerking is dus essentieel om een bedrijventerrein klimaatbestendig te maken.