Waar begin je met klimaatadaptatie op een bedrijventerrein?

Starten met klimaatadaptatie op een bedrijventerrein vraagt om twee belangrijke ingrediënten: enthousiasme en een sterke organisatie. Ben jij samen met nog een aantal partijen enthousiast en hebben jullie genoeg energie om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie? Dan is de volgende stap om de andere partijen te betrekken.

Ga of wil je aan de slag met klimaatadaptatie op een bedrijventerrein? Dan kun je meedoen met het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVB Nederland). Dit programma helpt je om zelf de verduurzaming op bedrijventerreinen te trekken en het is ook bedoeld om bestaande initiatieven te versterken. Als je je bij het programma aansluit, krijg je praktische hulp bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen, kunnen actieteams in de regio je helpen om te focussen, verzamel en deel je kennis en ervaring, en kun je bijdragen aan innovaties.

Hoe betrek je andere partijen?

De ondernemers, eigenaars, gemeente en bijvoorbeeld ondernemersverenigingen en parkmanagement zijn allemaal nodig om aan de slag te kunnen. Maak ze eerst enthousiast. Daarbij is het belangrijk dat je niet alleen de risico’s benoemt, maar vooral ook de kansen. Laat zien hoe het kan gaan worden, met schetsen of goede voorbeelden, het liefst op het eigen bedrijventerrein. Als je al veel samenwerkt of veel onderling contact hebt, is het natuurlijk makkelijker om andere partijen te betrekken. Maar een klimaatadaptatie-project kan ook juist een stimulans zijn om de samenwerking te versterken. Bespreek de behoeftes, belangen en mogelijkheden in een vroeg stadium en stem ze op elkaar af. Kansen in het proces zijn samengevat op de Kansenkaart (pdf, 735 kB) uit het afstudeerrapport (pdf, 1.6 MB) van Lorena van der Meer.

Tips om te beginnen

Ga ja aan de slag met maatregelen? Begin dan met een wensbeeld of visie. Maar zorg vooral dat er snel relatief makkelijke maatregelen gerealiseerd worden. Werk van daaruit toe naar ontwikkelingen voor de langere termijn. Door het proces in stappen te doorlopen, houd je het overzichtelijk en behapbaar. Daarnaast krijg je al snel zichtbaar resultaat, wat enthousiasmeert en stimuleert om door te gaan. Dit zijn de stappen die je kunt doorlopen:

1. Stel eerst een visie op

Natuurlijk is het mogelijk om direct te starten en te kijken hoe het uitpakt. Maar voor meer enthousiasme en voor samenhang in het eindresultaat, is het verstandig om eerst een visie op te stellen. De visie schetst het eindbeeld als plaatje en als systeem. Je spreekt bijvoorbeeld van tevoren af waar het hemelwater heen stroomt. Of je ontwerpt een samenhangende groenstructuur en logische verkeerstromen. Voor situaties en opgaven met een grote samenhang, is een visie onontbeerlijk.

2. Begin met tijdelijke acties

Met tijdelijke acties kun je anderen enthousiast maken voor veranderingen. Denk hierbij aan evenementen zoals wandelsafari’s over het bedrijventerrein of acties zoals ‘Tegel eruit, plant erin’. Ook kun je tijdelijke groene maatregelen nemen zoals ‘zaaibombardementen’.

3. Neem eerst makkelijke maatregelen

Begin met de makkelijke maatregelen die je snel kunt realiseren. Dit zijn maatregelen die wat voorwerk nodig hebben en ook wel wat geld kosten, maar die niet moeilijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld vrij eenvoudig tegels vervangen door groen, enkele struiken of bomen planten, groene erfgrenzen aanleggen of gevels vergroenen.

4. Lift mee op geplande werkzaamheden

Soms kun je adaptatiemaatregelen laten meeliften op geplande werkzaamheden. Dit heet ook wel ‘werk met werk maken’. Zo kun je kosten en overlast besparen. Voer de maatregelen bijvoorbeeld uit tijdens een verbouwing  op een bedrijfsperceel. Of tijdens grotere cultuurtechnische, verkeerskundige ingrepen of bouwkundige veranderingen op het  bedrijventerrein. Deze maatregelen bedenk je vooraf en laat je vervolgens realiseren op het moment dat de geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit vraagt wat geduld, maar het bespaart kosten en overlast.

5. Visie kan leiden tot grotere projecten

Met een gerichte visie en analyse van het bedrijventerrein komt vaak het inzicht dat je ook grotere ingrepen wilt doen. Denk aan de aanleg van een lunchroute, een integraal hemelwatersysteem of een groenstructuur. Deze grotere ingrepen kun je het beste als projecten organiseren, plannen en financieren.


Fotograaf: Nanda Sluijsmans