Hoe verbind je klimaatadaptatie met andere thema’s?

Klimaatadaptatie staat in verband met andere duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit, energietransitie en circulariteit. Door klimaatadaptatie samen met andere duurzaamheidsopgaven op te pakken, vergroot je het draagvlak én versterk je de impact. Ook beperk je daardoor het aantal werkzaamheden, overleggen en de overlast door werkzaamheden.

Biodiversiteit

Door een bedrijventerrein te vergroenen, heb je het al voor een groot deel klimaatbestendig gemaakt. Als je daarbij kiest voor diverse inheemse bomen en planten in plaats van alleen gras, draagt het groen ook bij aan de biodiversiteit. Ook kan het groen een ecologische verbindingszone vormen, zodat dieren en planten tussen gebieden kunnen bewegen. Belangrijk daarbij is om ook het (maai)beheer op de ecologische doelstellingen af te stemmen.

Energietransitie

Door de grote hoeveelheid verharding op bedrijventerreinen wordt het daar warmer dan in het omliggende buitengebied. In de toekomst wordt dit alleen maar meer. Het gevolg: de wens om panden te koelen neemt toe, waardoor de energievraag stijgt. Die stijgende energievraag kun je tegengaan door zoveel mogelijk energieneutraal te koelen. Dit kan bijvoorbeeld met licht kleurgebruik, groen, schaduwwerking, zonwering, isolatie, etc. De energievraag die dan nog overblijft, kun je dan duurzaam opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Energietransitie en mobiliteit

Auto’s stoten niet alleen CO2 uit, maar nemen ook veel ruimte in beslag. Dat is een extra reden om medewerkers, klanten en leveranciers te stimuleren om lopend, met de fiets of het openbaar vervoer naar het bedrijventerrein te komen. Dat vermindert namelijk niet alleen de uitstoot van CO2, maar creëert ook meer ruimte doordat er minder wegen en parkeerplaatsen nodig zijn. Die ruimte kun je inzetten voor klimaatadaptatie en groen. Het duurzamer gaan reizen en daarmee de vermindering van het ruimtegebruik, noemen we de mobiliteitstransitie.

Circulariteit

Het gebruik van grondstoffen heeft CO2-impact. Daarnaast kunnen grondstoffen opraken. Door materialen opnieuw te gebruiken, draag je bij aan een lagere CO2-uitstoot, minder vervuiling en een grotere voorraad aan grondstoffen. Als je klimaatadaptieve maatregelen neemt, is het waardevol om in het ontwerp ook rekening te houden met deze circulariteit.


Fotograaf: Nanda Sluijsmans