Waarom is klimaatadaptatie nodig op bedrijventerreinen?

Door klimaatverandering is er in Nederland meer kans op hevige regen, droogte, hitte en storm. Bedrijventerreinen krijgen daardoor vaker te maken met schade en overlast. Schade en overlast kunnen optreden in het bedrijfsproces, aan pand en perceel, in de productieketen en de afzetmarkt. Alleen door bedrijven en bedrijventerreinen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, kunnen we de schade en overlast verminderen. Daarmee is klimaatadaptatie een noodzakelijk onderdeel van toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Hoe kan een groen bedrijventerrein schade en overlast verminderen?

Met de aanleg van groen kun je vaak al veel schade en overlast door klimaatverandering tegengegaan. Als je op de juiste manier groen aanlegt, kan het helpen tegen wateroverlast en hitte. Verder maakt groen bedrijventerreinen niet alleen klimaatbestendiger, maar ook biodiverser en aantrekkelijker. Let  wel op dat je het groen effectief inzet. Meer groen is niet altijd beter. Het is bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met schaduw en licht, maar ook met de bodem en ondergrond. Daarnaast zijn er naast groene maatregelen ook andere maatregelen nodig om een bedrijventerrein klimaatbestendig te maken.

Hoe helpt groen tegen wateroverlast?

Doordat de huidige bedrijventerreinen voor een groot deel bestaan uit  verhardingen, stroomt regenwater snel naar het laagste punt. Dat kan leiden tot schade en overlast in panden, op (parkeer)terreinen en wegen. Meer groen kan de wateroverlast verminderen, doordat groen het regenwater afvangt en er meer water wegzakt (infiltreert) in de bodem. Als het nodig is, kun je de groene maatregelen aanvullen met technische maatregelen, zoals infiltratiekratten of waterberging onder de grond.

Hoe helpt groen tegen hitte?

Door de grote hoeveelheid verhardingen kan het op bedrijventerreinen erg heet worden. Bij hitte kunnen mensen niet goed meer werken. Ook bepaalde machines en producten kunnen niet tegen te hoge temperaturen. Het helpt dan om het gebouw te koelen door bijvoorbeeld de ruimte rondom en zelfs de gebouwen groener te maken, bijvoorbeeld met groene daken en groene gevels. Het groen zorgt ervoor dat de temperatuur binnen daalt, waardoor de productie ook bij hitte kan doorgaan.

Welke niet-groene maatregelen helpen tegen wateroverlast?

Je kunt wateroverlast ook tegengaan door slimme hoogteverschillen aan te brengen en regenwater op te vangen. Hiervoor zijn veel technische oplossingen beschikbaar. Deze kun je vinden op bouwadaptief.nl.

Welke niet-groene maatregelen helpen tegen hitte?

Hitte kun je tegengaan door lichte kleuren te gebruiken voor daken, gevels, gebouwen en verhardingen. Ook slimme keuzes voor schaduw, zoals zonwering, kunnen de opwarming aanzienlijk verminderen.

Overzicht van de gevolgen van klimaatverandering voor bedrijventerreinen. Hieronder lees je meer over deze gevolgen.

Mogelijke gevolgen in het bedrijfsproces

Instromend regenwater of bloedhete panden, loodsen en parkeerplaatsen kunnen het bedrijfsproces vertragen of stilleggen. Zo kunnen machines uitvallen door kortsluiting bij wateroverlast. Tijdens hitte kunnen onderdelen van machines uitzetten. Ook kan personeel te maken krijgen met hittestress, concentratieproblemen of andere gezondheidsklachten. Sommige producten kunnen bij hitte niet geproduceerd worden, of alleen tegen hoge kosten voor koeling. Denk aan stroop die tussen de stroopwafels uit loopt, regels over verwerkingstemperatuur of producten die gemaakt worden met fijnmechanische machines.

Mogelijke gevolgen aan pand en perceel

Ook aan het pand en op het perceel kan schade en overlast ontstaan tijdens extreem weer. Denk aan panden of laaddocks die vollopen tijdens stortbuien, daken die instorten bij hevige regen of bomen die tijdens storm schade aan het pand veroorzaken. Doordat de kans op extreem weer toeneemt, stijgen de bedrijfsrisico’s. Als gevolg daarvan stijgen de premies van verzekeringen en soms stelt de verzekeraar al aanvullende eisen om maatregelen te nemen.

Mogelijke gevolgen in de productieketen

Extreem weer kan ook effect hebben op de productieketen. Zo kunnen wegen onbegaanbaar worden door storm, water op straat of hitte. Of de scheepvaart komt stil te liggen door te lage waterpeilen. Als transporten niet doorgaan of te laat aankomen, kan dat de productie vertragen. Denk bijvoorbeeld aan halffabricaten die niet op tijd binnen zijn of vertraagde levering van producten naar de klanten.

Mogelijke gevolgen op de afzetmarkt

Klimaatverandering heeft ook effecten op de afzetmarkt. Die wordt minder voorspelbaar waardoor het lastiger wordt om de nodige voorraad in te schatten. Zo kan de vraag naar een specifiek product als gevolg van klimaatverandering afnemen of juist toenemen. Denk aan de vraag naar schaatsen of warme truien: die kan afnemen doordat de winters warmer worden. De vraag naar ijs, zonneschermen of airco’s zal juist toenemen tijdens hittegolven.


Fotograaf: Freya Macke