Laag 3: goed voorbereid zijn op een ramp

De derde laag van de meerlaagsveiligheid gaat over hoe we ons voorbereiden op een mogelijke overstroming. Het doel is om een ramp beheersbaar te houden en slachtoffers te voorkomen. Maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit:

  • Zorg voor goede evacuatie- en rampenplannen.
  • Ontwikkel veilige en droge (evacuatieroutes en) opvanglocaties.
  • Maak een goede communicatiestrategie voor het informeren van inwoners.
  • Oefen met trainingen voor evacuaties en rampenbeheersing.

Hierbij horen ook een aantal maatregelen uit laag 2, zoals het aanleggen van evacuatieroutes en schuilplaatsen. De verschillende overheden en de veiligheidsregio’s zijn zo georganiseerd dat ze goed voorbereid zijn op een mogelijke overstroming en dat ze in actie komen als dat nodig is.

Deze video legt uit hoe we de gevolgen van een overstroming kunnen beperken door maatregelen te nemen in laag 2 en 3.

Hoe kunnen professionals zich voorbereiden?

Ben je benieuwd of een locatie kwetsbaar is voor overstromingen? Professionals kunnen inzicht krijgen in de risico’s via Mijn Waterrisicoprofiel. Hier kun je per locatie zien wat de kans is op de overstromingsdieptes die daar kunnen optreden. Dit helpt je om af te wegen of de risico’s op overstromingen acceptabel zijn. Je vindt hier ook een diagram dat je helpt om te bepalen of je ergens wel of geen maatregelen neemt. In de Deltafact Informatievoorziening bij calamiteiten van STOWA kun je lezen over crisisbeheersing en informatievoorziening vanuit het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) bij dreigend hoogwater op de Rijn en de Maas.

Hoe kunnen inwoners zich voorbereiden?

Wil je weten of jouw huis kwetsbaar is voor een overstroming? Kijk dan op overstroomik.nl. Als je de postcode invoert van jouw locatie, zie je hoe hoog het water daar in het ergste geval kan komen. Ook kun je meer lezen over de praktische gevolgen. Heb je nog water en elektriciteit? Werkt het internet nog wel? Je vindt er belangrijke tips over wat je tijdens een overstroming zelf moet doen. Je krijgt bijvoorbeeld antwoord op de vraag ‘Wat is beter: weggaan of blijven?’ Daarnaast kun je de database Maatregelen voor gevolgbeperking overstromingen bekijken om te zien welke maatregelen je zelf kunt nemen.

De video hieronder gaat ook over hoe je jezelf goed voorbereidt op hoogwater en een mogelijke overstroming.