4. Decision Tree Framework (DTF)

Samenvatting van het decision tree framework (DTF)
Wat is het? Wie is de gebruiker? Voorwaarden voor gebruik
Een pragmatisch proces voor projectplanning waarbij je te maken hebt met onzekerheden. De methode helpt om risico’s te beoordelen en aan te pakken. Geschikt voor projectmanagers en besluitvormers. De methode gaat uit van interne capaciteiten, maar biedt ook richtlijnen voor situaties waarbij je externe experts moet inschakelen.

Het Decision Tree Framework is een proces dat projectmanagers en besluitvormers kunnen gebruiken om de omvang van verschillende klimaatrisico’s te begrijpen en te beoordelen. Dat helpt hen om gerichte investeringen te doen die de kwetsbaarheden verminderen. De methode geeft gebruikers de zekerheid dat ze klimaatrisico’s hebben beoordeeld en oplossingen hebben voorgesteld, op zo’n manier dat het management en de andere belanghebbenden hiermee kunnen instemmen.

Decision Tree Framework
Afbeelding: Decision Tree Framework.

Hoe gebruik je de methode?

Met het Decision Tree Framework volg je deze stappen:

1. Screen het project
Als eerste stap voer je een snelle screening van het project uit om vast te stellen of het gevoelig is voor klimaateffecten. Het doel van de screening is om projecten die hier gevoelig voor zijn, te scheiden van projecten die dat niet zijn. Bij dit proces hoort ook een werkblad, dat bestaat uit een reeks screeningsvragen.

2. Voer een eerste analyse uit
Hier voer je een eerste analyse uit met de projecten die volgens stap 1 klimaatgevoelig zijn. Daarmee bepaal je of de vastgestelde klimaatgevoeligheden relatief ernstig zijn vergeleken met de gevoeligheden voor niet-klimaatfactoren. Voor de gevoeligheidsanalyse maak je gebruik van (water)systeemmodellen (indien beschikbaar) of een eenvoudige waterbalans. Doorgaans zijn er reeds systeemmodellen ontwikkeld als onderdeel van een voorbereidende haalbaarheidsstudie. Neem de input van regionale managers en andere belanghebbenden mee in je analyse.

3. Beoordeel het risico
Zijn er projecten met klimaatgevoeligheden die relatief ernstig zijn vergeleken met andere gevoeligheden? Dan is het advies om voor die projecten een stresstest uit te voeren. Met een stresstest beoordeel je de klimaatgevoeligheid van het project kwantitatief, met behulp van analytische modellen. De stresstest moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd intern team van deskundige consultants.

4. Pak het risico aan
Blijkt uit de stresstest dat er een project is met zorgwekkende kwetsbaarheden die je kunt verwachten binnen de duur van dit project? Dan verken je in deze stap welke tools er zijn om de risico’s te beheersen die uit de stresstest naar voren kwamen. Deze tools kun je gebruiken om besluiten te nemen over het ontwerp: moeten we het aanpassen of in extreme gevallen zelfs vervangen door een nieuw ontwerp? Het resultaat van deze stap is een verdiepingsrapportage met een schets van de risico's en een voorstel van maatregelen om deze risico’s aan te pakken.

Voorbeeld toepassing

  • Hypothetisch ruimte voor de rivier project in Sub-Saharan Africa (Bron)