Methodes bij stap D │ Risico's afwegen en beslissingen nemen

Als vitale functies verstoord raken of uitvallen, heeft dat impact op de samenleving. Om deze impact te beperken, moeten er beslissingen worden genomen. Dat gebeurt meestal op basis van de risico’s: wat zijn de grootste en wat zijn de meest waarschijnlijke risico’s? Vaak is het lastig om beslissingen over de bescherming van vitale functies te nemen, bijvoorbeeld omdat de risico’s moeilijk te vergelijken zijn. Bovendien kun je niet altijd duidelijk bepalen wat de risico’s zijn als een vitale functie uitvalt. Om toch goed geïnformeerde en rechtvaardige beslissingen te kunnen nemen, is het nodig om het besluitvormingsproces te structuren. Dat kan op verschillende manieren. Hieronder zie je een aantal methodes die je kunt gebruiken. Als je op de methode klikt, kom je bij de uitgebreide toelichting terecht.

1. Multicriteria-analyse

De 'multicriteria-analyse' helpt je om op basis van meerdere criteria een onderbouwde afweging te maken tussen verschillende beleidsalternatieven.

2. Risicomatrix

De 'risicomatrix' is een kwalitatieve methode die kans en gevolg in een diagram tegen elkaar uitzet. Deze methode maakt de verschillende typen risico’s zichtbaarder en ondersteunt zo de besluitvorming.

3. Response Curve

Met de 'Response Curve' kun je laten zien hoe een systeem, bijvoorbeeld een stad of een buurt, reageert op een bedreiging. De curve helpt om uitval van vitale functies bespreekbaar te maken. Dit leidt tot betere discussies over welk ‘reactieniveau’ van het systeem je acceptabel vindt en welke maatregelen je het beste kunt inzetten.

4. Decision Tree Framework (DTF)

Met het 'Decision Tree Framework' kunnen projectmanagers en bedrijven de prestaties van toekomstige projecten inschatten en daarin ook klimaatrisico’s mee te nemen. Dat helpt hen gerichte investeringen te doen om de kwetsbaarheden van hun vitale functies verminderen.

5. Methode Waterrisicodiagram

Een waterrisicodiagram is een methode om risico’s van verschillende objecten gefundeerd tegen elkaar af te wegen. Zo kun je objectief besluiten nemen: Waar is het risico acceptabel? Waar zijn maatregelen echt nodig? En welke maatregelen kies je dan? Een waterrisicodiagram helpt je om deze afwegingen te maken. Hoewel de methode is ontwikkeld voor overstromingen en wateroverlast, is de methode ook geschikt om andere bedreigingen af te wegen, zoals droogte en hitte. Meer over dit ontwikkelde afwegingskader lees je op Impactproject afgerond: Afwegingskader voor waterrisico’s.