Praktijkvoorbeelden bij stap D │ Risico’s in kaart brengen

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de risico’s van extreem weer voor vitale en kwetsbare functies, zowel naar de risico’s van overstromingen als van hevige regen, hitte en droogte. Hieronder zie je een aantal praktijkonderzoeken waarin de risico’s voor vitale en kwetsbare functies in kaart zijn gebracht. Als je erop klikt, kom je bij de uitgebreide toelichting terecht.

1. Waterrobuuste Elektriciteit Zeeland (2018)

Een uitgebreide beschrijving van de methodes en tools waarmee de kwetsbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in Zeeland voor overstroming en extreme neerslag in beeld is gebracht. Het project gebruikt onder andere een quickscan, gebiedspilot, workshops en GIS-kaarten om de risico’s te analyseren.

2. Weerbaarheid vitale infrastructuren en objecten. Strategieën in relatie tot overstromingen (DHV, 2011)

Een globale verkenning van de risico’s van een overstroming voor vitale infrastructuur. Het beschrijft per vitale functie welke risico’s het systeem loopt, wat de kwetsbare objecten zijn en welke strategieën je kunt inzetten om robuuster te worden.

3. Klimaatbestendige, vitale en kwetsbare functies Metropoolregio Amsterdam. Quickscan Kaartenatlas (2018)

Een eerste verkenning van de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies in de MRA. De kaartenatlas biedt een overzichtelijk beeld van de risico’s die het wegen- en elektriciteitsnet lopen voor wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.