Klimaatbestendige, vitale en kwetsbare functies Metropoolregio Amsterdam. Quickscan Kaartenatlas (2018)

Wil je onderzoeken hoe kwetsbaar vitale functies in een bepaald gebied zijn voor overstroming, hitte, droogte en wateroverlast? Dan is de Quickscan Kaartenatlas (2018) over kwetsbare vitale functies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) interessant. Deze quickscan is een eerste verkenning van de kwetsbaarheid van het wegennet en elektriciteitsnet in deze regio.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van de quickscan?

In deze quickscan met kaartenatlas is een verkennende analyse gedaan van de kwetsbaarheid van het wegen- en elektriciteitsnetwerk in de MRA voor hitte, droogte, overstroming en wateroverlast. Voor beide netwerken zijn de conclusies in een matrix verwerkt. De gevolgen van extreme hitte voor het functioneren van het wegennet zijn bijvoorbeeld:

  • Beweegbare brugdelen sluiten niet meer doordat de brug uitzet.
  • Bermbranden kunnen groter brandgevaar tot gevolg hebben.
  • Hitte kan scheuren in het wegdek veroorzaken.

Wat kun je met het rapport?

Het rapport zit boordevol data, verpakt in diagrammen en kaarten. Deze data kun je gebruiken voor andere analyses van de MRA, maar ze kunnen ook als blauwdruk dienen voor een quickscan van andere gebieden. Bij iedere kaart staat of de data openbaar zijn en waar ze vandaan komen. Verschillende kaarten van het gebied visualiseren het wegen- en elektriciteitsnet in de MRA en de klimaatrisico’s voor deze vitale functies. De kaarten geven  een gevoel bij de omvang van de risico’s. Daarnaast vind je kaarten die per klimaateffect (overstroming, hitte, droogte en wateroverlast) aangeven wat de gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk en wat de gevolgen voor het wegennetwerk kunnen zijn.

Hoe is de quickscan uitgevoerd?

De quickscan is uitgevoerd op basis van resultaten uit bureauonderzoek en verschillende werksessies. Daarnaast hebben experts getoetst of deze resultaten overeenkomen met de verwachte gevolgen van extreem weer op het wegen- en elektriciteitsnet. Tijdens het proces hebben zij een methode ontwikkeld die ze in een vervolgtraject kunnen gebruiken om ook de resultaten voor het drinkwater-, gas- en ICT-telecomnet te toetsen. Wil je meer weten over de methode achter de quickscan? Dan kun je contact opnemen met een van de contactpersonen in het colofon, op de laatste pagina van het rapport.

Risico hittestress voor het wegennet in de MRA

Afbeelding: Risico hittestress voor het wegennet in de MRA.