Weerbaarheid vitale infrastructuren en objecten. Strategieën in relatie tot overstromingen (DHV, 2011)

Ben je op zoek naar kennis over de risico’s van een overstroming voor vitale infrastructuur? Het rapport Weerbaarheid vitale infrastructuren en objecten (2011) van DHV uit 2011 geeft een globale verkenning voor zeven vitale functies: Aardgas, Telecom, Drinkwater, Waterkwantiteitsbeheer, Transport, Ziekenhuizen en Chemiebedrijven. Het brengt in beeld wat de overstromingsrisico’s betekenen voor de kwetsbaarheid van vitale sectoren. Daarnaast schetst het rapport strategieën om deze kwetsbaarheid te verminderen op het gebied van locatiekeuze, inrichting en bouw.

Wat kun je met het rapport?

De risico’s die vitale functies lopen bij een overstroming kunnen steeds beter geografisch en rekenkundig in beeld worden gebracht. Daarvoor is het nuttig om te beginnen bij een globaal en volledig overzicht van de overstromingsrisico’s voor de vitale functies. Het rapport van DHV biedt zo’n overzicht. Per vitale sector lees je over de volgende vier onderwerpen:

  1. het systeem en de betrokken partijen
  2. de gevolgen van een overstroming
  3. de kwetsbare objecten in het systeem
  4. mogelijke strategieën

Deze voorkennis biedt aanknopingspunten voor gedetailleerdere studies naar de overstromingsrisico’s in een specifiek gebied of voor een bepaalde vitale infrastructuur. De genoemde strategieën uit het rapport kunnen ook inspiratie bieden.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

De kennis in dit rapport komt voort uit een aantal activiteiten:

  1. Een documentenstudie en eerste verkennende gesprekken.
  2. Gesprekken met de relevante ministeries en met experts uit de sectoren (zie bijlage 3). In deze gesprekken beantwoorden de ministeries en experts de vraag hoe goed de sector de risico’s van overstromingen in beeld heeft. Ook bespreken ze hoe de risico’s een rol spelen bij locatiekeuze in inrichting.
  3. Een expertbijeenkomst met de sectoren en ministeries om de analyse aan te scherpen, prioriteiten te benoemen en strategieën te identificeren.

Overstroming van meet- en regelstations in het gasnetwerk
Afbeelding: Overstroming van meet- en regelstations in het gasnetwerk.