Waterrobuuste Elektriciteit Zeeland (2018)

Werk jij aan een (meer) waterrobuust elektriciteitsnetwerk? Dan is Waterrobuuste Elektriciteit Zeeland (2018) een interessante publicatie. Met dit project heeft de provincie Zeeland in kaart gebracht hoe kwetsbaar het elektriciteitsnetwerk is voor overstroming door een defect in de waterkering, en hoe kwetsbaar het is voor extreme neerslag.

Wat kun je met het rapport?

Het rapport beschrijft de risico’s van overstroming en wateroverlast voor het elektriciteitsnetwerk in Zeeland. Daarnaast geeft het een helder en uitgebreid beeld van de methodes en tools waarmee de onderzoekers deze risico’s in kaart hebben gebracht. Die methodes zijn ook voor anderen interessant. De methode Risicolabel kun je bijvoorbeeld ook op andere gebieden en op meerdere netwerken toepassen.

Hoe is het project uitgevoerd?

Het project bestond uit een gebiedsbrede quickscan voor heel Zeeland, gevolgd door een gebiedsgerichte pilot voor Kloosterzande. Voor beide onderdelen staat in een processchema weergegeven hoe de onderzoekers zijn gekomen tot de risico’s van overstroming en wateroverlast voor het elektriciteitsnetwerk. Hierbij volgden ze deze basisstappen:

  1. Verzamelen basisdata
  2. Scan maken van overstromingen en wateroverlast
  3. GIS-analyse uitval assets en netwerken: In deze stap hebben de onderzoekers de Risicolabel-methode toegepast. Deze methode maakt op hoofdlijnen inzichtelijk welke vitale functies (assets) en bijbehorende netwerken het meest kwetsbaar zijn voor overstromingen en extreme wateroverlast. Het risicolabel wordt afgeleid van vier kenmerken:
  • kans op uitval
  • aantal getroffen aansluitingen
  • kwetsbare objecten
  • direct of indirecte uitval
  1. Workshop met netbeheerders en andere stakeholders: hierin hebben de onderzoekers de risicolabels getoetst aan de praktijkkennis van netbeheerders en andere betrokken partijen.
  2. Ontsluiten uitkomsten: de uitkomsten komen als GIS-kaarten in een wiki-kennissysteem en op een online geoportaal.

Processchema gebiedsbrede quickscan
Afbeelding: Processchema gebiedsbrede quickscan.

Processchema gebiedsbrede pilot
Afbeelding: Processchema gebiedsbrede pilot.