Methodes bij stap D │ Risico’s in kaart brengen

Er zijn meerdere manieren waarop je in kaart kunt brengen wat de risico’s zijn als vitale en kwetsbare functies uitvallen. Je moet hiervoor in ieder geval de volgende informatie bij elkaar brengen:

  • Informatie over de kans dat een vitale functie uitvalt
  • Informatie over de locatie van de vitale functie en de duur van een storing
  • Informatie over de directe en indirecte gevolgen

Bij de keuze voor een aanpak spelen verschillende vragen een rol. Ben je geïnteresseerd in een kwantitatieve of kwalitatieve analyse van de risico’s? Wil je de risico’s schriftelijk of visueel in kaart brengen? Hieronder zie je een aantal methodes die je kunt gebruiken. Als je op de methode klikt, kom je bij de uitgebreide toelichting terecht.

1. Gewogen risicoanalyse

De 'gewogen risicoanalyse' helpt je om risico’s te kwantificeren zodat je ze met elkaar kunt vergelijken. Met deze analyse druk je de impact van verschillende scenario’s uit in één en dezelfde dimensie.

2. Het ROADAPT-kader

Het 'ROADapt-kader' is een praktische methode waarmee je de risico’s op infrastructuur door klimaateffecten in beeld kunt brengen, voor nu en de toekomst. Ook al is deze methode ontwikkeld voor wegen, je kunt hem ook toepassen op andere infrastructuurnetwerken en objecten, zoals spoorwegen en elektriciteitsnetwerken.