Praktijkonderzoeken bij stap D │ Risico’s afwegen en beslissingen nemen

Er zijn verschillende rapportages van ervaringen met en onderzoeken naar het nemen van beslissingen over vitale en kwetsbare functies. Die beslissingen worden meestal genomen op basis van klimaatrisico’s, maar soms gebeurt het ook op basis van kansen. Hieronder zie je een aantal ervaringen uit de praktijk. Als je erop klikt, kom je bij de uitgebreide toelichting terecht.

1. Benutten energietransitie voor vergroten waterveiligheid (2019)

Een verkenning van kansen om de energietransitie te benutten voor het vergroten van waterveiligheid. Het rapport schetst vele mogelijke beslissingen over de energie-infrastructuur die ook een rol kunnen spelen op het gebied van waterveiligheid, op basis van verwachte veranderingen in het netwerk.

2. Infrastructuur en netwerken. Klimaat en vitale infrastructuur (Kennis voor Klimaat, 2014)

Een verzameling inzichten van het consortium INCAH, dat onderzoeken deed naar vitale infrastructuur en klimaatadaptatie. Een aantal inzichten gaan over besluitvorming, zoals een management game om beslissingen te nemen en een simulatiemodel.

3. Deltafact Borging vitale infrastructuur bij overstromingen (2019)

Een overzicht van praktijkervaringen en onderzoek naar het robuuster maken van infrastructuur bij overstroming. In het overzicht staan informatiebronnen en tools die helpen bij het nemen van beslissingen over robuustere vitale infrastructuur.