Deltafact Borging vitale infrastructuur bij overstromingen (2019)

Moet je besluiten nemen over hoe je vitale infrastructuur beter beschermt tegen overstroming? Dan kan het Deltafact ‘Borging vitale infrastructuur bij overstromingen’ van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) je op weg helpen. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de nieuwste kennis op het gebied van water en klimaat. Dit Deltafact geeft een overzicht van praktijkervaring en lopend onderzoek naar hoe je vitale infrastructuur robuuster maakt voor overstromingen. Het Deltafact gaat ook in op gerelateerde management- en besluitvormingskennis.

Hoe neem je besluiten over meerdere netwerken tegelijk?

Om de gevolgen van een overstroming voor vitale infrastructuur te beperken, zijn de beslissingen die we maken in ruimtelijke ordeningsprocessen essentieel. Waar bouw je een vitale functie, hoe richt je de omgeving in, hoe regel je het beheer en onderhoud? Bij ieder type object van vitale infrastructuur kun je kiezen uit verschillende maatregelen. Die keuze hangt af van verschillende motivaties:

  • Je wilt het water letterlijk buiten de deur houden, bijvoorbeeld door een kade op te hogen.
  • Je wilt de schade aan de vitale infrastructuur beperken, zowel direct als indirect.
  • Je wilt dat de infrastructuur na een overstroming spoedig hersteld kan worden.
  • Je wilt nog aanpassingen kunnen doen in de beheerfase.

De uitdaging is om oplossingen te vinden voor meerdere netwerken tegelijk, waar ook de verschillende stakeholders achter staan. Hierover kun je ook meer lezen in de Handreiking Overstromingsrobuust Inrichten die het Deltafact noemt.

Hoe neem je besluiten op basis van risico’s?

Het Deltafact beschrijft ook het afgeronde EU-onderzoeksproject INTACT, onder leiding van TNO. Dit was een onderzoek naar de effecten van extreem weer op vitale infrastructuur. Een van de casestudies hierin is het havengebied van Rotterdam. Het project heeft een platform: INTACT Wiki. Daarop staan verschillende tools voor risicomanagement van vitale infrastructuur (‘decision support’). Deze tools kunnen helpen bij het nemen van beslissingen op basis van risico’s.

INTACT Wiki
Afbeelding: INTACT Wiki.