Infrastructuur en netwerken. Klimaat en vitale infrastructuur (Kennis voor Klimaat, 2014)

We zien de risico’s van klimaatverandering voor vitale infrastructuren en netwerken zoals elektriciteit, waterleidingen en het spoor. We weten ook dat er aanpassingen nodig zijn om deze netwerken klimaatrobuust te maken. Maar waar en hoe? De onzekerheden over klimaatverandering maken het lastig om hier beslissingen over te nemen. Het consortium INCAH (Infrastructure Networks Clime Adaptation & Hotspots) onderzocht wat kan helpen om beslissingen te nemen over klimaatrobuuste netwerken in Infrastructuur en netwerken. Klimaat en vitale infrastructuur (2014). Het consortium bestond uit onderzoekers, beleidsmakers en bedrijven.

Rollenspel: aanpak en resultaten

INCAH ontwikkelde een rollenspel om onzekerheid over klimaatverandering mee te nemen in besluitvorming over infrastructuur. In het rollenspel zitten telkens zes deelnemers met uiteenlopende belangen aan tafel. Samen moeten zij bedenken wat de slimste oplossingen zijn voor een fictief probleem rond vitale infrastructuur en klimaatrisico en daarover een knoop doorhakken. Wat blijkt: de deelnemers kiezen steevast voor robuustere opties als ze redeneren vanuit klimaatscenario’s. Daarbij valt op dat ze beslissingen op een informelere manier nemen dan de onderzoekers verwachtten. Deelnemers komen in het spel over het algemeen tot de conclusie dat je infrastructuur het beste stapsgewijs kunt aanleggen. Dat maakt het mogelijk om plannen aan te passen aan verwachte gevolgen van klimaatverandering.

Onderzoek naar elektriciteitsnetwerk: simulatie helpt

Uit onderzoek naar het elektriciteitsnetwerk blijkt ook dat een simulatiemodel helpt bij het nemen van beslissingen over infrastructuur en klimaatrisico’s. De onderzoekers gebruikten het simulatiemodel van Andrew Bollinger (TU Delft). Het model laat zien waar kwetsbaarheden in het netwerk zitten en wat er gebeurt als omstandigheden veranderen. Door steeds nieuwe uitgangspunten en variabelen in het model te stoppen, worden de onzekerheden rond klimaatverandering meegenomen. Met het model wordt inzichtelijk op welke manier het netwerk zich zou kunnen ontwikkelen om klimaatrobuuster te worden.

Wat lees je verder in het rapport?

Het rapport presenteert ook resultaten uit veel andere onderzoeken van het consortium INCAH, vanuit het programma Kennis voor Klimaat. Naast besluitvorming lees je hier over de volgende onderwerpen:

  • Samenhang van netwerken
  • Kwetsbaarheid van netwerken
  • Invloed van extreem weer op het spoor
  • Elektriciteitsnetwerk van de toekomst
  • Kwetsbaarheid waterleidingnet in beeld
  • Zwakke veendijken in kaart
  • Internationale samenwerking