Versnellingsacties

Het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie bestaat uit projecten en versnellingsacties. Deze acties zorgen ervoor dat klimaatadaptatie zich daadwerkelijk versnelt. Er zijn drie categorieën: monitoring en evaluatie; communicatie, disseminatie, replicatie; overige acties.

Monitoring en evaluatie

De resultaten van de projecten en acties worden voortdurend gevolgd, gemeten en geëvalueerd. Dit levert lessen op, die motiveren en inspireren.

Communicatie, disseminatie, replicatie

De partners van LIFE-IP Klimaatadaptatie communiceren op uiteenlopende manieren over het programma en de daarin geleerde lessen. Deze lessen worden breed verspreid zodat anderen ze kunnen toepassen.

Overige acties

Andere acties leiden tot een Kennisagenda klimaatadaptatie, Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie, en een Inventarisatie van bestaande business- en financieringsmodellen.