Docent basisonderwijs

Het klimaat verandert en juist de jongste generatie zal de gevolgen daarvan merken. Het is daarom goed om leerlingen van de basisschool hier al bewust van te maken. Op deze pagina vind je voorbeelden van lesmateriaal, educatieve spellen en video’s, en delen we websites waarop leerlingen zelf informatie kunnen zoeken. Ook delen we verschillende websites waar je als docent inspiratie en lesmateriaal op kunt vinden. Mis je een handige website of link in dit overzicht? Laat het ons weten, dan voegen we die toe!

Ben je op zoek naar een excursie? Ga dan naar de website watereducatie.nl. Hier kun je filteren op leeftijd en thema.

Lesmateriaal

Ben je op zoek naar lesmateriaal of zoek je inspiratie voor je eigen lessen? Hieronder vind je websites, educatieve spellen, video’s en meer.

Websites met lesmateriaal

Bekijk de websites hieronder voor inspiratie of kant-en-klaar lesmateriaal.

 • Op watereducatie.nl staat lesmateriaal voor het basisonderwijs over klimaatverandering en klimaatadaptatie. Je vindt hier bijvoorbeeld een lesmodule over weer en klimaat en het zolderspel Ons water.
 • Het lespakket ‘Water en klimaat in jouw straat’ is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Met de lessen leren de leerlingen wat ze zelf kunnen doen om bijvoorbeeld wateroverlast en hittestress te verminderen. Dit lespakket is ontwikkeld in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland.
 • De Klimaatjes zijn boeken over klimaatverandering voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 7 jaar. Op de website vind je per boek een lesbrief en op de pagina Onderwijs lees je meer over de lessuggesties die je bij deze boeken kunt inzetten. Deze lessuggesties vormen een aanleiding om in de klas te werken aan duurzame doelen in combinatie met reguliere leerdoelen. De boeken zijn nu ook verwerkt tot interactieve en educatieve voorstellingen.
 • Op de website Droppie Water staat een digitale lesmodule over water. Je vindt hier klikplaten, lesbladen, games en proefjes over zeven waterthema’s, zoals ‘Wat is water’, ‘Veilig water’ en ‘Wat is een waterschap’. Er is een lesmodule voor groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
 • Op de Belgische website klimaatbrigade.be vind je allerlei inspiratie voor lessen aan leerlingen tussen de 10 en 15 jaar. Je vindt hier video’s, oefeningen, spelletjes en experimenten met als thema’s klimaatverandering en de gevolgen ervan.
 • De les Het klimaat verandert: en nu? staat op de website Nieuwsbegrip. De les gaat onder andere over de gevolgen van klimaatverandering en wat je er zelf aan kunt doen. Deze les sluit aan bij de Warmetruiendag, maar kun je ook prima op een ander moment in het jaar geven. Nieuwsbegrip is een online platform voor begrijpend lezen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit platform biedt een methode voor begrijpend lezen aan de hand van de actualiteit.

Educatieve spellen

De meeste kinderen houden van spelletjes. Een goed idee dus om ze via een spel te laten kennismaken met het thema klimaatadaptatie. Een paar tips voor leuke spellen:

 • Op de website Droppie Water staat naast de lesmodule ook een spelletjessite over water. Leerlingen kunnen hier spelletjes doen en zo van alles leren over het thema water.
 • Om leerlingen bewust te maken van de risico's op een overstroming kun je het zolderspel Ons water met ze spelen. Dit spel is vooral geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8.
 • Op de website Topografie van Nederland vind je verschillende spellen over de wateren van Nederland, polders en Deltawerken, en kun je quizjes doen met vragen over water, klimaatverandering en milieu. De spellen zijn vooral geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8.
 • Met leerlingen van de bovenbouw kun je het spel Waterwolven spelen. Tijdens dit spel ervaren leerlingen dat een eerlijke verdeling van water niet makkelijk is. Het spel werkt met rollen: brave boeren en burgers aan de ene kant en waterwolven aan de andere kant. Het spel is onderdeel van een driedelige les, waarin eerst klassikaal besproken wordt wat droogte is en hoe waterschaarste kan ontstaan.
 • Wil je samen met leerlingen het schoolplein gaan vergroenen? Dan kun je als opwarmer het Klimaatspel van het Land van Cuijk met hen spelen.

Boek een gastles

Je kunt leerlingen ook laten kennismaken met het onderwerp door een gastspreker uit te nodigen. Je kunt bijvoorbeeld gratis een getrainde gastspreker boeken via watereducatie.nl. Deze spreker kan bijvoorbeeld wat over zijn of haar waterberoep vertellen. En hij of zij kan bijvoorbeeld laten zien hoe bepaalde lesstof in de praktijk wordt toegepast.

Video’s

Op de website watereducatie.nl vind je verschillende video’s voor het basisonderwijs over het thema water. Zo heeft Het Klokhuis een tiendelige serie over water, waarvan één aflevering gaat over klimaatverandering en klimaatadaptatie. Ook je vind er een video over dijken en een video over de waterschappen. Verder kun je ook educatieve video’s vinden via Schooltv, bijvoorbeeld de korte afleveringen Wat is extreem weer? en Wat betekent zeespiegelstijging? voor de bovenbouw.

Informatieve websites voor leerlingen

Wil je leerlingen op weg helpen met een spreekbeurt of werkstuk over klimaatverandering, klimaatadaptatie of water? Dan kun je ze de volgende websites aanraden:

 • Website voor spreekbeurten: Op deze website kun je bijvoorbeeld informatie vinden over het thema water, het thema dijken en over de watersnoodramp van 1953.
 • Ons Water: dé website over schoon en voldoende water en waterveiligheid.

NEMO Kennislink: deze website van NEMO volgt wetenschappers in hun zoektocht naar antwoorden op grote en kleine vragen en vertelt daarover op een toegankelijke manier. Je vindt hier bijvoorbeeld veel informatie over het thema ‘Hoe klimaat je raakt’ en over het thema ‘De Nederlandse strijd tegen water’.

Watereducatie.nl

Op de website watereducatie.nl van Ons Water staat veel informatie voor docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Je vindt er een overzicht van lesmateriaal over het thema water, maar ook video’s, websites en games, en ideeën voor excursies. Mooi aan de website is ook het filtersysteem waardoor je snel terechtkomt bij het materiaal dat je zoekt. Je kunt filteren op groep, maar bijvoorbeeld ook op thema, soort materiaal en titel.

Leren voor morgen

De website Leren voor Morgen heeft als doel om duurzaam denken en doen een centrale plek te geven in het onderwijs. Deze website is van de Coöperatie Leren voor Morgen, die bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Zij willen duurzaamheid ‘verankeren in het DNA van het onderwijs’ en doen dat met ‘The Whole School Approach’. Deze benadering ondersteunt scholen om onderwijs voor een duurzame toekomst vorm te geven, samen met alle betrokkenen in en rond de school. Op de website staan projecten, evenementen en nieuwsberichten die allemaal gaan over duurzaamheid. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over de Dag van de Duurzaamheid en lesinspiratie op basis van het project Mijn Ideale School.