Hoe kun je dit kennisportaal gebruiken voor het onderwijs?

Wil je een hele lessenreeks houden over klimaatadaptatie? Of ben je op zoek naar specifieke informatie, zoals vergroenen, het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, mooie praktijkvoorbeelden klimaatadaptatie of hulpmiddelen? Op dit kennisportaal vind je een schat aan informatie. De teksten op het portaal zijn zoveel mogelijk geschreven voor een breed publiek, veel ervan zijn daardoor zeer geschikt om te gebruiken in het onderwijs.

Verdieping via kennisdossiers en beleidspagina’s

Wil je leerlingen of studenten zelf iets laten uitzoeken over een bepaald onderwerp, zoals droogte, wateroverlast, hitte, bodemdaling of groen in de stad? Dan kun je ze het Kennisportaal Klimaatadaptatie aanreiken als grote informatiebron. Via de kennisdossiers op dit portaal kunnen ze zich verdiepen in allerlei onderwerpen die direct of indirect te maken hebben met klimaatadaptatie. En via de pagina Beleid & Programma’s kun je ze meer leren over nationaal beleid op het gebied van klimaatadaptatie, zoals het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Wil je zelf als docent een les of lesprogramma over klimaatadaptatie of klimaatverandering maken? Dan kun je via deze pagina’s natuurlijk ook zelf informatie vinden.

Praktijkvoorbeelden via de voorbeeldenkaart

Het kan ook interessant zijn om leerlingen te laten ontdekken wat er al gebeurt aan klimaatadaptatie in Nederland. Daarvoor kun je zoeken in de voorbeeldenkaart van het kennisportaal. Je kunt bijvoorbeeld kijken wat er allemaal in je eigen buurt gebeurt. Of misschien doe je zelf wel iets met de leerlingen, bijvoorbeeld rondom de school. Dan kun je dat als voorbeeld opsturen naar het kennisportaal. Interessante voorbeelden voegen we graag toe aan de kaart!

Hulpmiddelen op dit portaal

De afgelopen jaren zijn er meer dan honderd tools of hulpmiddelen ontwikkeld om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. De pagina Hulpmiddelen geeft een overzicht van wat er allemaal beschikbaar is. Je kunt op verschillende manieren zoeken naar bruikbare hulpmiddelen. Weet je bijvoorbeeld niet precies welk hulpmiddel je zoekt? Dan kan de keuzehulp handig zijn. Ook kun je per ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bekijken welke hulpmiddelen er zijn. Hieronder geven we een paar voorbeelden van hulpmiddelen die je kunt gebruiken voor het onderwijs.

Klimaateffectatlas

Wil je leerlingen laten uitzoeken wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn voor hun eigen omgeving? Dan kun je gebruikmaken van de Klimaateffectatlas. Deze atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en helpt je om een eerste indruk te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering voor een gebied. De Klimaateffectatlas bestaat uit een kaartviewer en kaartverhalen. In de viewer staan alle kaarten die je kunt gebruiken. De kaartverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaarten. Onder Gebruik van de atlas staat uitgelegd hoe je de viewer en kaartverhalen kunt gebruiken. Woon je bijvoorbeeld in een gebied waar de kans op schade aan funderingen groot is door bodemdaling? Dan kun je leerlingen laten uitzoeken hoe hoog de kans op funderingsschade in 2050 is in hun eigen buurt. En met de kaart ‘Warme nachten’ kunnen ze bijvoorbeeld bekijken hoe het aantal warme nachten door klimaatverandering toeneemt.

Groenblauwe Netwerken

Hebben leerlingen met behulp van de Klimaateffectatlas inzicht gekregen in de gevolgen van klimaatverandering voor hun eigen gebied? Of zijn ze er met de NAS-adaptatietool achter gekomen welke gevolgen ze als eerste willen aanpakken? Dan kun je ze laten uitzoeken welke maatregelen geschikt zijn om die gevolgen tegen te gaan. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de maatregelenbank op de website Groenblauwe Netwerken. Met filters kunnen ze zoeken naar een maatregel die geschikt is voor hun eigen situatie. Je kunt filteren op doel, bijvoorbeeld ‘beperken van hitte’. Maar ook op schaal, dichtheid, kosten, bodem, ondergrond, ligging en bouwsoort. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld laten zoeken naar kostenbesparende maatregelen om hittestress tegen te gaan in hun eigen huis.

NAS-adaptatietool

Wil je leerlingen bewust maken van de verschillende mogelijke gevolgen van klimaatverandering? Of een stapje verder: wil je ze met elkaar in gesprek laten gaan over welke gevolgen het belangrijkst zijn om aan te pakken? Dan kun je daarvoor de NAS-adaptatietool gebruiken. Met deze tool kun je bollenschema’s maken die laten zien wat de gevolgen zijn van de toenemende hitte, droogte, wateroverlast en zeespiegelstijging voor verschillende sectoren. Handig daarbij is dat je zelf kunt selecteren welke klimaattrends en welke sectoren je wilt visualiseren. Je kunt ook gebruikmaken van de bestaande bollenschema’s voor verschillende sectoren. Je kunt bijvoorbeeld de klas indelen in groepen die allemaal een andere sector vertegenwoordigen en die samen één budget hebben om aan klimaatadaptatie te besteden. Elke sector maakt bijvoorbeeld een lijstje met de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor hun sector en wat er nodig is om die gevolgen te verminderen. Daarna kun je de groepjes met elkaar in gesprek laten gaan.

Klimaatschadeschatter

Wil je leerlingen een inschatting laten maken van de schadekosten door klimaatverandering, bijvoorbeeld voor een les economie? Dan kun je gebruikmaken van de Klimaatschadeschatter. Deze tool geeft per gemeente een inschatting van de schadekosten door klimaatverandering. Je kunt bekijken wat de klimaatschade is als gevolg van wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Ook vind je hier van de verschillende soorten schade een factsheet met informatie over hoe de schade berekend is.