Literatuur en websites

Op deze pagina vind je allerlei links naar kennisbanken en websites met literatuur en achtergrondinformatie over klimaatadaptatie en duurzaamheid in het onderwijs.

Kennisbank voor natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie

Op Bronnen voor NME vind je allerlei documenten over natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie. Je vindt er boeken en andere documenten met didactische handreikingen, analyses en onderzoeksverslagen: van groene schoolpleinen tot participatieprojecten, van energietransitie tot klimaatadaptatie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft op haar website een aparte pagina voor het onderwijs: Rijkswaterstaat voor de jeugd. Deze pagina bevat informatie over wat Rijkswaterstaat doet, en biedt deze aan op verschillende niveaus: voor kleuters, basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en leraren.

Waterschappen

Educatief materiaal over de waterschappen vind je op de website waterschappen.nl. Ook hebben verschillende waterschappen een eigen educatiepagina, zoals het Waterschap Aa en Maas en Brabantse Delta.

Andere websites en links

Andere websites en pagina's die interessant kunnen zijn als je in het onderwijs met klimaatadaptatie aan de slag wilt: