Docent middelbaar beroepsonderwijs

Ben je docent in het middelbaar beroepsonderwijs en wil je lessen verzorgen over klimaatadaptatie? Op deze pagina vind je lesmateriaal dat je kunt gebruiken. En daaronder een overzicht van studieboeken en websites die interessant kunnen zijn om te gebruiken als bronnen voor je lessen.

Ben je op zoek naar een excursie? Ga dan naar de website watereducatie.nl. Hier kun je filteren op leeftijd en thema.

Lesmateriaal van Unie van Waterschappen

Omdat het werk van de waterschappen aan veel mbo-opleidingen raakt, heeft de Unie van Waterschappen lesmateriaal ontwikkeld voor het mbo. Mbo-docenten kunnen dit materiaal gratis gebruiken. Naast algemene informatie over de waterschappen vind je hier ook lesmateriaal dat gaat over het thema klimaatadaptatie, met ook specifieke aandacht voor de stad en het agrarisch gebied.

Game over waterschappen

Om leerlingen bekend te maken met de waterschappen, hebben de waterschappen samen met ProDemos de democratiegame ontwikkeld. In dit interactieve spel leren de leerlingen waar een waterschap besluiten over moet nemen. Ze spelen dan zelf een waterschapsbestuur. De game is heel geschikt voor het vak burgerschap. Je kunt de game zelf in je klas spelen of je kunt hiervoor een gastdocent van de waterschappen uitnodigen. Aanmelden kan via het landelijk formulier van de Unie van Waterschappen.

Nieuwsbegrip

Besteed je in jouw lessen aandacht aan begrijpend lezen? Dan kun je gebruikmaken van de les Het klimaat verandert: en nu? van de website Nieuwsbegrip. De les gaat onder andere over de gevolgen van klimaatverandering en ook over wat je er zelf aan kunt doen. Nieuwsbegrip is een online platform voor begrijpend lezen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De methode maakt veel gebruik van de actualiteit.

Studieboeken

Websites

Naast de pagina’s op dit kennisportaal kunnen ook de volgende websites interessant zijn. We hebben ze gerangschikt op de thema’s klimaatverandering, beleid, en projecten en maatregelen.

Klimaatverandering

Beleid

Projecten en maatregelen