Case Broward County

De noodzaak om de indirecte effecten of keteneffecten van verstoringen van vitale en kwetsbare infrastructuur tijdens overstromingen te verminderen, wordt steeds urgenter. Daarom werkt Deltares aan een ​​kwantitatieve methode om keteneffecten mee te nemen in een economische risicoanalyse. Ze ontwikkelt deze methode in Broward County, waar tijdens 2017-2019 al veel informatie is verzameld over kwalitatieve keteneffecten. De ontwikkelde methode maakt het mogelijk om de impact van keteneffecten te kwantificeren, maar ook om verschillende maatregelen door te rekenen.

Wat is er nieuw aan deze methode?

Veel gemeenschappen maken gebruik van CIrcle-workshops om de afhankelijkheden binnen vitale en kwetsbare infrastructuur en de impact van verstoringen op andere sectoren te begrijpen. Deze informatie is essentieel, maar kwalitatief. De nieuwe methode helpt om aan deze kwalitatieve informatie kwantitatieve waarden toe te kennen, en bijvoorbeeld te kunnen doorrekenen wat de kosten van verschillende effecten zijn. Het diagram hieronder toont een schematisch overzicht van de methode:

Diagrama cirle workshop

Hoe gebruik je de methode?

Deltares heeft de methode toegepast in Broward County. Daarvoor heeft ze deze stappen gevolgd:

  1. Om de kwantitatieve analyse te kunnen uitvoeren, is het nodig dat de betrokkenen eerst de relaties in het netwerk begrijpen. Daarom zijn de effecten van netwerkverstoringen eerst kwalitatief in kaart gebracht. In 2017-2019 heeft Deltares daarvoor samen met andere betrokkenen een ​​reeks CIrcle-workshops uitgevoerd. Hierbij hebben ze keteneffecten en afhankelijkheden in kaart gebracht.
  2. Hieruit hebben ze een aantal belangrijke effecten geselecteerd: de meest schadelijke effecten en/of de effecten die een gemeenschap het liefst wil vermijden.
  3. Met een risicoanalyse heeft Deltares de kosten van deze effecten bepaald in maatstaven per eenheid. Bijvoorbeeld kosten per persoon, kosten per bedrijf, kosten per tijdseenheid.
  4. De faalpaden (opeenvolgende gebeurtenissen) laten per effect uit stap 2 zien wat de verstoringen of omstandigheden zijn die tot dit effect leiden.
  5. De verstoringen of omstandigheden (uit stap 4) analyseer je vervolgens in een criticality analyse. Per overstromingskaart en faalpad kan worden geïdentificeerd wat de gevolgschade is en hoe groot die is: bijvoorbeeld het aantal mensen, aantal bedrijven en de hoeveelheid tijd.

Het schema hieronder is een voorbeeld van een faalpadenanalyse die hoort bij het gevolg "verminderde toegang tot het ziekenhuis". Hierbij is met een criticality analyse voor elke buurt de totale extra tijd om het ziekenhuis te bereiken bepaald en ook het totale aantal mensen zonder toegang tot het ziekenhuis.

Faalpadenanalyse

De ontwikkelde methode is ontworpen om een economische risicoanalyse te vereenvoudigen. Door de economische meetwaarden per eenheid kun je als gebruiker extra overstromingskaarten invoeren zonder een nieuwe economische analyse uit te voeren. Overstromingskaarten met verschillende herhalingstijden kunnen met deze methode meteen berekend worden. Een integratie van de kansen en de bijbehorende schade leidt tot een economische risicomaatstaf voor de keteneffecten.

Krijgt dit project een vervolg?

In het vervolg van het project Broward County zullen de schades als gevolg van keteneffecten worden gecombineerd met de directe herstelschade aan het wegennet. Zie het figuur hieronder. Dat maakt het mogelijk om maatregelen te selecteren, niet alleen waarmee je de directe schade vermindert maar ook die van keteneffecten. Dat laatste kan bijvoorbeeld door het aantal alternatieve routes te vergroten.

Broward County