Ervaringen met verschillende stappen

Er is op verschillende manieren ervaring opgedaan met de verschillende stappen om vitale en kwetsbare functies te beschermen. Hier vind je een aantal cases uit de praktijk. Als je op een case klikt, lees je er meer over. We vertellen per case wat het doel ervan was, geven aan welke van de stappen A tot en met F er doorlopen zijn en welke methodes hiervoor gebruikt zijn. Daarnaast beschrijven we hoe het uiteindelijke resultaat tot stand is gekomen. De cases illustreren verschillende combinaties van stappen en worden in de toekomst verder aangevuld. Tot slot is er ook een methode waarin meerdere stappen worden doorlopen: het waterrisicodiagram.