A. Bepaal welke vitale functies kwetsbaar zijn, met behulp van stresstesten

Om de kwetsbaarheid van vitale functies in beeld te brengen, moet je eerst vaststellen hoe gevoelig de functies zijn voor natuurlijke bedreigingen. Hierbij lag altijd de nadruk op overstromingen, maar in de nieuwe deltabeslissing staat de aanbeveling om ook de gevoeligheid voor wateroverlast, droogte en hitte vast te stellen. In het stappenplan staat deze stap onder de noemer stresstest. Zo’n stresstest wordt uitgevoerd volgens de opzet van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Deze stap is op deze website nog niet uitgewerkt. Het zou ideaal zijn om vitale en kwetsbare functies al in deze stap mee te nemen, wat nu vaak nog niet het geval is. Wel vind je op deze pagina een overzicht van verschillende databronnen die beschikbaar zijn om de stresstest van vitale en kwetsbare functies uit te voeren. Hier vind je ook een lijst van openbare databronnen voor vitale en kwetsbare functies.

Welke data kun je gebruiken voor de stresstest?

Het beste is om de data voor een stresstest van vitale en kwetsbare functies bij elkaar te brengen vanuit de verschillende sectoren. Vaak blijkt dat lastig omdat het gevoelige informatie is. Maar veel data over vitale en kwetsbare functies zijn ook beschikbaar in openbare databronnen, zoals OpenStreetMap. Daarnaast kun je aanvullende data van gemeenten, provincies en netwerkbeheerders gebruiken voor de stresstest. Deze informatie kun je krijgen bij de gemeenten en netwerkbeheerders in jouw regio, of bij de provincie. In de tabel hieronder zie je een overzicht van verschillende openbare databronnen en uitgevoerde studies voor de verschillende bedreigingen. Daaronder vind je een lijst met infrastructuur en welke databronnen je hiervoor kunt raadplegen.

Bedreigingen

Let bij de selectie van data over bedreigingen op dat je kiest voor scenario’s en blootstellingskansen die passen bij je onderzoek. Bespreek de keuze bijvoorbeeld in een risicodialoog met de relevante stakeholders. In de tabel hieronder zie je per bedreiging welke databronnen je kunt raadplegen over verschillende thema’s:

BEDREIGINGEN
Thema Omschrijving Bron
Wateroverlast

Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag – 1:100 jaar Nederland

Dagen met ≥15 of ≥25 dagen neerslag Nederland
Klimaateffectatlas
Hitte Hittekaart gevoelstemperatuur Nederland Klimaateffectatlas
Droogte

Bodemdaling 2016-2050 Nederland

Paalrot heel Nederland
Klimaateffectatlas
Overstroming

Overstromingsdiepte grote/middelgrote/kleine/bijzonder kleine kans Nederland

Plaatsgebonden overstromingskans 2050 >0cm/>20cm/>50cm/>200cm Nederland
Klimaateffectatlas
Overstroming

Maximale overstromingsdiepte Nederland (LIWO)

Overstromingsduur Nederland (LIWO)

Overstromingsrisico’s actueel (LIWO)

LIWO (Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen)

Infrastructuur

Per onderwerp zie je welke databronnen je kunt raadplegen:

INFRASTRUCTUUR
Omschrijving Bron
Tunnels heel Nederland Klimaateffectatlas
Spoorwegen Handreiking Klimaatadaptatie ProRailLIWO
Beweegbare bruggen heel Nederland Klimaateffectatlas
Dijkringen LIWO
Primaire en regionale keringen LIWO
Wegen BGT
Vliegvelden BGT
Drinkwaterleidingnet

KWR, Functioneren leidingnet na overstroming (2018)

KWR, Risico's van klimaatverandering voor de drinkwatersector (2014)

Rioolzuiveringsinstallaties Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen (pdf, 6.1 MB) (2017)

Lijst van databronnen