Klimaatrobuuste beeklandlandschappen

Hoe vertaal je een toekomstvisie naar ruimtelijk beleid voor de stroomgebieden van beken? Die vraag stellen veel gemeenten zich. In dit project krijgen ze hierop een antwoord.

Doel van het project

Dit project verkent de koppelkansen die zich voordoen bij het klimaatbestendig maken van beeklandschappen. Voorbeelden van koppelkansen zijn: klimaatbestendig bouwen, natuurontwikkeling, recreatie, droogte en wateroverlast, energie-initiatieven en duurzame landbouw. Einddoel is het klimaatbestendig maken van de stroomgebieden van beken in Noordoost-Brabant.

De uitvoering

In ontwerpateliers gaan gemeenten aan de slag met de doelstellingen uit hun omgevingsvisies. Ze gaan op zoek naar kansen en vertalen deze naar uitvoering. In demonstratieprojecten testen ze de opbrengst van de ontwerpateliers. De resultaten daarvan worden gedeeld met partijen uit de regio Noordoost-Brabant, als onderdeel van het gezamenlijke klimaatadaptatieprogramma.

Resultaten

  • Brabant bestaat voor een groot deel uit beeklandschappen. Omdat het landgebruik hier steeds meer is losgeraakt van het bodem- en watersysteem, zijn deze landschappen kwetsbaar geworden voor de gevolgen van klimaatverandering. De oplossing: maak de beeklandschappen klimaatrobuust door uit te gaan van water als ordenend principe. Het klimaatverhaal 'Klimaatrobuuste beeklandschappen' laat zien hoe we Brabantse beeklanschappen klimaat- en toekomstbestendiger maken.

Initiatiefnemer: Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas
Start- en einddatum: 1 januari 2022 – 1 januari 2027