Maatregelen tegen hitte

Er zijn veel verschillende maatregelen die tegen hitte kunnen helpen. Zo helpen bomen om de omgeving te verkoelen, maken zonneschermen woningen hittebestendiger en zorg je er met een goed lokaal hitteplan voor dat je kwetsbare groepen zoveel mogelijk beschermt tegen hittestress. Hieronder lees je meer over maatregelen die je kunt nemen in de omgeving (gebied), aan de woning (gebouw) en voor kwetsbare groepen (gezondheid). Deze drie domeinen overlappen elkaar ook. Zo is het lokaal hitteplan in de eerste plaats gericht op de gezondheid, maar gaat het ook over maatregelen in de omgeving en aan de woning.

Hitte heeft aanpak nodig vanuit verschillende domeinen samen

Hitte is een lastig probleem om aan te pakken. Niet alleen omdat het meerdere domeinen raakt, maar ook omdat hitte hier pas de laatste decennia een probleem aan het worden is. Er is nog geen centrale organisatie die over hitte gaat. Tegelijk zou het goed zijn om het hitteprobleem vanuit verschillende domeinen samen aan te pakken. Een ‘hitteregisseur’ per gemeente zou kunnen helpen.

Lees meer over de noodzaak van een hitteregisseur in het interview met Madeleen Helmer en Lisette Klok. Hier vind je ook hulpmiddelen en inspiratiebronnen die je kunt gebruiken om het hitteprobleem vanuit de drie domeinen samen aan te pakken.