Maatregelen tegen hitte

Er zijn veel verschillende maatregelen die tegen hitte kunnen helpen. Zo helpen bomen om de omgeving te verkoelen, maken zonneschermen woningen hittebestendiger en zorg je er met een goed lokaal hitteplan voor dat je kwetsbare groepen zoveel mogelijk beschermt tegen hittestress. Op deze pagina lees je wat je kunt doen om inwoners te begeleiden om beter om te gaan met de nadelige gevolgen van hitte.

Maatregelen nodig in gebied, gebouw, gezondheid

Om hitte aan te pakken, is het nodig om maatregelen te nemen in de omgeving (gebied), aan de woning (gebouw) en vanuit het sociale domein (gezondheid). Deze drie thema’s overlappen elkaar ook. Zo is het lokaal hitteplan in de eerste plaats gericht op de gezondheid, maar gaat het ook over maatregelen in de omgeving en aan de woning. Hieronder vind je per thema een overzicht van maatregelen die je kunt nemen.

De aanpak tegen hitte vanuit de 3 thema’s: gebied, gebouw en gezondheid

Je kunt hitte het beste vanuit de verschillende thema’s samen aanpakken. Hieronder vind je hulpmiddelen die helpen bij zo’n integrale aanpak:

  • Menukaart Hitte in de Gebouwde Omgeving: dit hulpmiddel biedt gemeenten een overzicht van hittemaatregelen en een stappenplan om te komen tot een integraal actieplan voor hitte.
  • Handreiking Hitte 3.0: dit hulpmiddel is bedoeld voor gemeenten en woningcorporaties. De handreiking bevat onder andere een beslisboom die kan helpen om te bepalen waar het hitteprobleem het grootst is. Deze beslisboom kijkt daarbij naar het percentage broze mensen, de gemiddelde schaduw op gebouwen, de gevoelstemperatuur en het percentage groen in de wijk of buurt.
  • Handreiking Lokaal Hitteplan: deze handreiking helpt je om samen met betrokken partijen een lokaal hitteplan op te stellen.

Hitteregisseur kan helpen bij integrale aanpak

Hitte is een lastig probleem om aan te pakken. Niet alleen omdat het meerdere thema’s raakt, maar ook omdat hitte hier pas de laatste decennia een probleem aan het worden is. Er is nog geen centrale organisatie die over hitte gaat. Een ‘hitteregisseur’ per gemeente zou kunnen helpen. Lees meer over de noodzaak van een hitteregisseur in het interview met Madeleen Helmer en Lisette Klok. Hier vind je ook een aantal andere hulpmiddelen en inspiratiebronnen die je kunt gebruiken om het hitteprobleem vanuit de drie thema’s samen aan te pakken.