Klimaatadaptatie op eigen website

Verschillende gemeenten in Nederland hebben een website of pagina over klimaatadaptatie ontwikkeld voor inwoners. Deze pagina of website hebben ze ingezet als centraal informatiepunt over klimaatadaptatie: wat is het, wat kun je als inwoner doen, welke subsidies kun je aanvragen en aan welke acties kun je meedoen? Hieronder vind je standaardteksten die je kunt gebruiken voor als je een eigen pagina voor inwoners wilt maken. Ook delen we een aantal tips en voorbeelden van websites ter inspiratie.

Standaard webteksten als basis/inspiratie

Je kunt de standaard webteksten vrij gebruiken. Wel raden we aan om ze niet klakkeloos over te nemen. Ook op je website is maatwerk belangrijk. Met welke weersextremen heeft de gemeente vooral te maken? Wie zijn de belangrijkste doelgroepen? De standaardteksten kun je hier en daar aanvullen met specifieke content, maar wees je ook bij de rest van de teksten bewust van het belang van maatwerk. Bijna alle standaardteksten zijn geschreven op taalniveau B1, en er staan een paar voorbeelden van standaardteksten op taalniveau A2.

Tips beeld

Gebruik op je pagina of website ook beeldmateriaal. Dat maakt de pagina aantrekkelijker voor gebruikers. Foto’s en video’s van ‘echte mensen’ werken vaak goed. En dan het liefst foto’s of video’s die gemaakt zijn in de gemeente. Wees je er verder bewust van dat (hevige) beelden van klimaatgevolgen ook overweldigend kunnen zijn. We raden daarom aan om deze beelden altijd te koppelen aan handelingsperspectief: wat kunnen inwoners concreet doen? Meer tips over hoe je foto's het beste gebruikt vind je in het rapport Climate Visuals van Climate Outreach. Zij onderzochten de vraag hoe je klimaatverandering en de gevolgen ervan in je communicatie kunt ondersteunen met foto’s en stelden daarvoor zeven principes op. En wil je gebruikmaken van visualisaties zoals infographics en grafieken? Dan kan de publicatie ‘Kennis verbeeld’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) interessant zijn. Hierin geeft het visualisatieteam van het PBL een kijkje in de keuken van (data)visualisatie.

Tips tekst

Naast de algemene richtlijnen geven we ook nog de volgende tekstuele tips voor als je een pagina over klimaatadaptatie maakt voor inwoners:

  • Leid de pagina kort in. Begin met een algemeen zinnetje over de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld zo: ‘Door het veranderende klimaat worden de zomers warmer en droger en krijgen we te maken met steeds meer piekbuien.’ Tip daarbij: noem in de inleiding een probleem waar je gemeente regelmatig mee te maken heeft, iets dat inwoners herkennen.
  • Zorg ervoor dat mensen op je website informatie kunnen vinden over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.
  • Vertel wat inwoners zelf kunnen doen om gevolgen te beperken. Leg daarbij ook het verschil uit tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Voorbeelden van websites

Bekijk voor voorbeelden van websites of pagina’s voor inwoners het overzicht van regionale en lokale platforms. Hieronder lichten we er een paar uit:

  • Waterklaar: Waterklaar is een samenwerking van provincie Limburg, waterschap Limburg en Water in Limburg, gericht op het stimuleren van inwoners om de regenpijp af te koppelen van het riool. Daarvoor is per gemeente een subsidieregeling beschikbaar gesteld.
  • Groningen klimaatbestendig: Op de website Groningen Klimaatbestendig van de gemeente Groningen kunnen bewoners terecht voor informatie over de effecten van klimaatverandering en voor maatregelen die ze zelf kunnen nemen.
  • Duurzaam en klimaatbestendig Gooise Meren: Deze website is rijk aan voorbeelden en maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen. Bewoners kunnen er checken hoe duurzaam hun tuin is en ze vinden er informatie over beschikbare subsidies.
  • Klimaatkrachtig Delfland: Klimaatkrachtig Delfland is een breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven. Het is een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland voor de regio. Op deze website staat veel informatie over maatregelen en projecten. Ook wordt er veel kennis gedeeld over klimaatadaptatie.
  • Sommige gemeenten gebruiken een format voor hun website om inwoners tot klimaatadaptatie te stimuleren, zoals het format van Huisje Boompje Beter of van Rainproof. Zie bijvoorbeeld de website van de gemeente Hilvarenbeek en die van de gemeente Amsterdam.
  • De gemeente Haarlemmermeer inspireert haar inwoners met de website Haarlemmermeer Waterproofom hun eigen huis en tuin waterproof te maken. Je vindt hier bij alle maatregelen naast uitleg verschillende tips en voorbeelden. Ook kun je hier een raamposter downloaden om je buren te inspireren.

De pagina voor Inwoners op dit kennisportaal kan ook inspiratie bieden voor een website voor inwoners. En heb je geen tijd voor een eigen website? Dan kun je ook naar die pagina doorverwijzen.

Deze toolkit is ontwikkeld in samenwerking met Ons Water en Overstroomik.nl.