Inspiratie uit de praktijk

Acties die eerder al door anderen zijn georganiseerd, kunnen een mooie inspiratiebron voor je eigen actie vormen. We hebben hier een aantal goede voorbeelden voor je verzameld.

Subsidieregelingen en andere financiële prikkels

 • Gemeente Nieuwegein had veel succes met haar subsidieregeling voor groene daken. Lees hoe Nieuwegein deze subsidieregeling voor groene daken en de communicatie daarover heeft aangepakt.
 • In de gemeente Voerendaal kregen inwoners subsidie om regenwater af te koppelen van het riool. Lees hoe deze subsidie in Voerendaal een groot succes werd.
 • Het stadsdeel Amsterdam-West heeft geëxperimenteerd met een ‘onttegeldienst’ als financiële prikkel: bewoners en bedrijven konden gratis hun tegels laten afvoeren. Meer hierover kun je lezen in de beeldrapportage (pdf, 17 MB).
 • Gemeente Nissewaard heeft in een pilot getest welke financiële prikkels en communicatieboodschappen het beste werken om woningeigenaren te stimuleren tot klimaatadaptatie. De resultaten hiervan kun je lezen in de presentatie (pdf, 3.8 MB) die de gemeente hield op 8 juni 2021.
 • Gemeenten in de werkregio Noord Veluwe hebben samen met Waterschap Vallei en Veluwe een subsidieregeling opgesteld om bewoners en ondernemers te helpen hun woning, bedrijfspand of tuin klimaatbestendig te maken. Hoe effectiever een adaptatiemaatregel is, hoe meer subsidie je ervoor krijgt. De gemeenten en het waterschap hebben ook een infographic gemaakt waarin je kunt zien welke maatregelen het meest effectief zijn tegen droogte, wateroverlast en hitte.
 • Als gemeente kun je een subsidieregeling organiseren voor het vergroenen van schoolpleinen. Bekijk daarvoor eens de website groenblauweschoolpleinen.nl van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Hier kun je zien wat de voordelen zijn van zo’n groen schoolplein, hoe de school aan de slag kan met vergroenen en hoe de gemeente daar een rol bij kan spelen. Op de website vind je ook gratis lespakketten over biodiversiteit, water en klimaat.

Inzet van ambassadeurs of coaches

 • In Almere kunnen inwoners die al ervaring hebben met vergroenen ‘Groene Buur’ worden. Ze krijgen dan handvatten om buurtgenoten aan te moedigen hun tuin te vergroenen. Het project had bij de start in 2020 meteen succes: binnen 5 maanden hadden zich 55 Groene Buren aangemeld. De reacties zijn positief en het project heeft ook tot veel andere buurtinitiatieven geleid.
 • Amsterdam Rainproof zet Rainproof-coaches in, met succes. Zo’n coach komt bij bewoners aan huis en denkt met ze mee. Amsterdam Rainproof is één van de projecten die betrokken zijn bij het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie.
 • Een mooi voorbeeld van een klimaatambassadeur is een kinderboerderij in Wijhe. Deze kinderboerderij heeft een waterspeelplaats aangelegd die wateroverlast en droogte tegengaat, en maakt bezoekers daar ook bewust van via informatieborden.
 • Een ander voorbeeld van een klimaatambassadeur is een tuincentrum in Lochem. Dit tuincentrum heeft een klimaatadaptieve tuin opgezet, waarmee het klanten stimuleert om klimaatadaptief te gaan tuinieren.
 • De projectontwikkelaar van het project Heem van Selis gaf bewoners het goede voorbeeld door veel groen in de openbare ruimte aan te leggen. Dit hielp om bewoners te stimuleren hun eigen tuin ook te vergroenen. Een extra stimulans daarbij was dat ze regentonnen en nestkastjes kregen. Ook deelde de projectontwikkelaar flyers uit met als titels ‘Samen naar een groene wijk’ en ‘Samen naar een natuurinclusieve tuin’. Verder organiseerde ze een kennismakingsbijeenkomst voor de bewoners.

Handreiking voor inwoners

 • Het programmateam van Klimaatbestendig Land van Cuijk heeft voor bewoners van de regio Land van Cuijk een tuinontwerp met handige tuintips gemaakt om de tuin klimaatbestendig te maken. Bewoners kunnen kiezen uit drie ontwerpen.

Ludieke acties

 • De gemeente Hilvarenbeek zet een vlogger in om bewoners mee te krijgen. Zie bijvoorbeeld de video’s in het artikel ‘Klimaatmakers samen in actie in Hilvarenbeek’ van het Klimaatportaal Brabant. Daarnaast heeft de gemeente een fotowedstrijd ‘Groene Tuin’ georganiseerd.
 • De gemeente Rotterdam heeft Theatergroep ouwe Rotten gevraagd om een voorstelling te maken voor ouderen over hitte. De aanleiding was dat mensen flyers en andere vormen van voorlichting ‘betuttelend’ vonden. Door de humor en de interactie met het publiek bleven de tips over hitte veel beter bij de bezoekers hangen.
 • De gemeente Nijkerk wilde inwoners een gratis regenton aanbieden en deze ook voor ze aansluiten. Susan en Lanny zouden namens de gemeente de deuren langsgaan om te vragen wie wilde meedoen. In plaats van vooraf een brief te verspreiden, hebben ze een beeldverhaal gemaakt en verspreid. Dat bleek heel goed te werken: iedereen bij wie ze aan de deur kwamen, wist van de actie af.
 • De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een mobiele pop-up-tuin gebouwd: een tuin die naar de inwoners toe komt. De tuin laat zien dat een groene en klimaatbestendige tuin niet veel tijd en geld kost. Een andere actie waarmee een gemeente naar de inwoners toe kwam is de Klimaatkaravaan in Rheden.

Deze toolkit is ontwikkeld in samenwerking met Ons Water en Overstroomik.nl.