Overzicht van tools

Er zijn verschillende tools en websites die je kunnen helpen om inwoners te stimuleren tot klimaatadaptatie of ze bewust te maken van de urgentie ervan. Hieronder vind je ze op thema: tools om tuinen te vergroenen, tools om waterschade en onveilige situaties tegen te gaan, tools om duurzaam om te gaan met water en tools om het bewustzijn van klimaatverandering te vergroten. Tot slot delen we hier een aantal handige en inspirerende websites.

Deze toolkit is ontwikkeld in samenwerking met Ons Water en Overstroomik.nl.