Bodembewuste burger

In de eerste pilot van het project DNA van de stad en omgeving is onderzocht hoe je burgers kunt stimuleren om kennis over de bodem te gebruiken bij klimaatadaptatie. Daarbij zijn twee tools ontwikkeld.

Kansentool groene daken

Groene daken verkoelen in de zomer en isoleren in de winter. Maar dat is niet het enige. Groene daken gaan ook wateroverlast tegen, dragen bij aan de biodiversiteit, verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving en verlagen de kosten voor onderhoud aan de woning. Omdat groene daken zoveel positieve impact hebben, willen gemeenten de aanleg van groene daken stimuleren.

  • Interpolis profileert zich met subsidies voor groene daken in samenwerking met gemeenten. Het doel is minder schade door plotselinge extreme lokale neerslag. Interpolis heeft samen met de gemeente Tilburg ervoor gezorgd dat het aantal groene daken in Tilburg enorm is gestegen. Interpolis wil haar aanpak verder verbeteren door een landelijke kaart te ontwikkelen. De volgende vragen zijn dan van belang:
    • Op welke plekken zijn groene daken het hardst nodig? Wat zijn de meest kwetsbare plekken?
    • Wat zijn de eigenschappen van de bodem op de plek waar we een groen dak willen aanleggen?
  • De gemeente Amersfoort stimuleert de aanleg van groene daken. Als onderdeel hiervan heeft de gemeente een tool gericht op inwoners ontwikkeld. Daarvoor gebruikt ze een methode die kennis van klimaatkwetsbaarheden combineert met eigenschappen van de bodem en ondergrond. Het resultaat is een laagdrempelige tool die aangeeft waar kansen liggen op jouw locatie rond groene daken.

Kansentool groene daken

plaatje groene daken tool

Kli-maatje maatregelentool

Er zijn steeds meer inwoners die hun tuin, dak of balkon vergroenen. Een tool zoals HuisjeBoompjeBeter is dan ook erg populair. Deze tool stimuleert inwoners van meerdere gemeenten om hun tuin met verschillende maatregelen te vergroenen. Alleen is niet elke maatregel even effectief op elke plek. Sommige maatregelen kunnen zelfs tot extra overlast leiden of voor nieuwe problemen zorgen. Zo kan regenwater niet infiltreren op kleigrond en heeft het weinig zin om te vergroenen op plekken die gevoelig zijn voor droogte als je niet de juiste beplanting kiest. Maar hoe weet je als inwoner nou welke maatregel waar wel en waar niet werkt? Om je daarbij te helpen, heeft de gemeente Rhenen de speciale tool Kli-Maatje ontwikkeld. Deze tool laat inwoners zien hoe klimaatbestendig hun tuin is en wat ze kunnen doen om hun tuin te vergroenen. De tool gaat daarbij uit van de lokale bodemkenmerken en de lokale klimaatkwetsbaarheid.

plaatje kli'maatje

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de kansentool groene daken of de maatregelentool kli'maatje. Of bezoek de interactieve storymap.

Voor deze pilot werkt het consortium samen met Atelier Groenblauw, gemeente Amersfoort, Interpolis en gemeente Rhenen.