Klimaatbestendige snelwegen

In de zesde pilot van het project DNA van de stad en omgeving is onderzocht hoe snelwegen klimaatbestendiger gemaakt kunnen worden en hoe de bodem en ondergrond daarbij duurzaam gebruikt wordt.

In deze pilotstudie is onderzocht hoe snelwegen klimaatbestendiger gemaakt kunnen worden en hoe de bodem en ondergrond daarbij duurzaam gebruikt wordt. Daarvoor bekeken de onderzoekers een stuk snelweg van de A7/A8 en een stuk van de A20, die beide verbreed gaan worden. Met de resultaten uit de pilot geven de onderzoekers advies aan de twee projectteams die de stukken snelweg gaan aanpassen. Uit analyses van 2019 blijkt dat beide stukken weg kwetsbaar zijn voor onder andere droogte. Met deze pilotstudie is verder ingezoomd op de stukken weg, de ondergrond en de omgeving. De pilot bestaat uit de volgende stappen:

  1. De onderzoekers hebben de droogtekaarten verbeterd die zijn gebaseerd op de analyse van 2019. Dat hebben ze gedaan door verschillende gegevens toe te voegen, zoals specifieke data van de ondergrond en het grondwater onder de stukken snelweg, en de locatie van duikers en onderdoorgangen onder de weg door. De resultaten van de aangescherpte droogtekaarten kunnen ze dan leggen naast bestaande satellietmetingen van de snelweg.
  2. De onderzoekers hebben de resultaten van de droogtekaarten en satellietmetingen aangevuld en gespecificeerd met ervaringen vanuit beheer en onderhoud.
  3. De onderzoekers hebben gekeken naar de kansen en bedreigingen vanuit de ondergrond en omgeving. Hoe kun je daar rekening mee houden bij het aanpassen van de stukken snelweg? Dit zullen ze ook aangeven in hun advies aan de projectteams.

Eén van de grote uitdagingen was het vinden van relevante informatie blijken te zijn; met name de opbouw van de snelweg ter plaatse van de te verbreden tracés is van groot belang en is tot op heden erg lastig gebleken.

De twee stukken snelweg A7/A8 en A20 maken deel uit van dezelfde pilotstudie. Alleen op plekken waar ze echt van elkaar verschillen, hebben de onderzoekers onderscheid gemaakt tussen de twee stukken snelweg.

Benieuwd naar de resultaten? Download de volledige rapportage van de pilot klimaatbestendige snelwegen. (pdf, 19 MB) Of bezoek de interactieve storymap.