Klimaatadaptatie onder de grond: zie in één oogopslag wat er allemaal kan

In de tweede pilot van het project DNA van de stad en omgeving is onderzocht hoe je verschillende data over de ondergrond kunt samenvoegen tot één makkelijk toegankelijke kaart.

De ondergrond kan een grote rol spelen bij het tegengaan van wateroverlast, bodemdaling en droogte. Maar planners, ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers of beleidsbepalers weten dat  niet altijd. Om hen bewust te maken van de mogelijkheden voor klimaatadaptatie, heeft de gemeente Rotterdam een pilotproject uitgevoerd. Ze wil daarmee de partijen ook enthousiast maken, zodat zij verschillende mogelijkheden voor klimaatadaptatie ook zelf willen toepassen.

Er is veel informatie beschikbaar over de Rotterdamse ondergrond, maar die informatie is vaak versnipperd of erg technisch. Daardoor is informatie over de ondergrond niet altijd toegankelijk voor partijen die werken aan opgaven in de ondergrond. In deze pilot hebben de onderzoekers daarom een methode ontwikkeld waarmee je verschillende data kunt samenvoegen tot één makkelijk toegankelijke kaart. Daarmee maak je de informatie begrijpelijk en gebruiksvriendelijk voor partijen die werken aan opgaven in de ondergrond. Zij kunnen zo in één oogopslag zien welke klimaatadaptatiemaatregelen er potentie hebben op een bepaalde locatie. Dat zal hen ook stimuleren om zelf klimaatadaptatiemaatregelen toe te passen.

De onderzoekers hebben de methode toegepast op een deelgebied in Overschie. Daar hebben ze een systeemanalyse uitgevoerd naar de werking van natuurlijke systemen en antropogene aspecten van de bodem en ondergrond. De methode kan opgeschaald en toegepast worden naar andere gebieden.

Benieuwd naar de resultaten? Download de volledige rapportage van de pilot Rotterdam (pdf, 5.9 MB). Of bezoek de interactieve storymap.