Mogelijkheden om zoetwater op te slaan in kreekruggen

De vierde pilot van het project DNA van de stad en omgeving heeft onderzocht hoe en hoeveel zoetwater je kunt opslaan en vasthouden in de zanderige kreekruggen. Een kreekrug is een verhoging in een voormalig wadgebied. Het was ooit een geul waarin de zee een grote hoeveelheid zand heeft afgezet.

Voor de gemeente Middelburg vormt verzilting een grote bedreiging voor de waterkwaliteit. Er moet veel gebeuren om deze toename van zout in de bodem tegen te gaan. Daarnaast neemt het aantal warme nachten toe door klimaatverandering, wat ook een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Om deze bedreiging van de waterkwaliteit tegen te gaan, wil de gemeente laten onderzoeken hoe je zoetwater kunt opslaan en vasthouden in de kreekruggen en in bebouwd gebied.

Doel van de pilot

Met deze pilot willen de onderzoekers van Wageningen University & Research het volgende bereiken:

  • Ze willen weten hoe en hoeveel zoetwater je kunt opslaan en vasthouden in de zanderige kreekruggen.
  • Ze willen in kaart brengen welke locaties voor zoetwaterinfiltratie geschikt zijn in bebouwd gebied en de stedelijke omgeving.
  • Ze willen weten hoe groot de infiltratiecapaciteit in het stedelijk gebied ongeveer is.

De Bodemkaart van Nederland geeft hier geen informatie over. De onderzoekers hopen dit te bereiken op basis van andere bodem- en achtergronddata en hun specialistische kennis.

Werkwijze

Eerst hebben de onderzoekers beschikbare data en bronnen op het gebied van bodem en ondergrond verzameld en inzichtelijk gemaakt. Dit zijn heel diverse data, op het gebied van onder andere geomorfologie en ondergrond, hydrologie, neerslag, temperatuur, hoogte en gehalte van brak- en zoutwater. Daarnaast gebruiken de onderzoekers archeologische data en oude kaarten om inzicht te krijgen in de eigenschappen van het studiegebied. Het belangrijkst is het onderzoek naar de zoetwaterbellen onder de kreekruggen. Onder kreekruggen zit vaak een zoetwaterbel, waarin je zoetwater zou kunnen opslaan. Maar soms is die bel verdwenen. De onderzoekers willen daar een verklaring voor vinden.

Benieuwd naar de resultaten? Bezoek de interactieve storymap.