Monitoring en evaluatie van Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

In 2014 hebben alle Nederlandse overheden samen het doel vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dit doel is vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, en uitgewerkt in zeven ambities met concrete afspraken voor de korte en middellange termijn. Het Rijk monitort en evalueert de afspraken met decentrale overheden elk jaar via 45 werkregio’s. De resultaten hiervan verschijnen in het Deltaprogramma, dat elk jaar uitkomt op Prinsjesdag.

Hoe worden de afspraken gemonitord?

In 2020, na twee maanden corona, heeft Samen Klimaatbestendig een belronde gedaan langs meer dan 20 werkregio’s. Er is toen in beeld gebracht wat de pandemie deed met de werkregio’s en de processen. In februari en maart 2021 herhaalt Samen Klimaatbestendig deze belronde en haalt op hoe het nú met de werkregio’s gaat. Samen Klimaatbestendig belt daarvoor 50 tot 75% van alle werkregio’s. De informatie die ze daarmee ophaalt, wordt in de eerste plaats gebruikt om de DPRA-werkzaamheden aan te scherpen. In de belronde vraagt Samen Klimaatbestendig niet alleen naar de voortgang van klimaatadaptatie in de regio. Ze vraagt ook tegen welke grenzen een regio aanloopt en bij welke processen het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie meer of minder zou kunnen helpen of sturen. De inzichten worden ook benut voor het geven van voortgangsinformatie in het Deltaprogramma 2022. Met Prinsjesdag zal de Deltacommissaris dit aan de Tweede Kamer aanbieden. Alle werkregio’s krijgen bericht over de uitkomsten.

Hoe gebeurde de monitoring voor 2021?

Voor 2021 werd de werkregio’s gevraagd om een vragenlijst invullen: de monitor. De informatie uit deze vragenlijsten werd gebruikt om een voortgangsrapportage op te stellen. Hieronder vind je de voortgangsrapportages van 2019 en 2020, en de tussentijdse evaluatie van 2017: