Klimaatadaptief bouwen

De komende tien jaar moeten er een miljoen woningen gebouwd worden. Om ervoor te zorgen dat deze woningen goed bestand zijn tegen wateroverlast, droogte, hitte en overstroming, introduceert de Rijksoverheid een Landelijke Maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. De maatlat is ontwikkeld door de ministeries BZK, IenW en LNV. Op deze pagina kun je meer lezen over klimaatadaptief bouwen en over de landelijke maatlat.

Heb je een vraag over klimaatbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling? Dan kun je contact opnemen met Samen Klimaatbestendig. Zij helpen jou zoeken naar het antwoord.

Hoe verplichtend wordt klimaatadaptief bouwen?

In het Bouwbesluit is de TOjuli eis opgenomen om het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen te beperken. Daarnaast hebben verschillende regio’s convenanten en samenwerkingsafspraken opgesteld, waarin meerdere partijen afspraken maken over klimaatadaptief bouwen. Een voorbeeld is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen dat de provincie Zuid-Holland heeft opgezet. Dit soort regionale eisen worden als basis gebruikt voor de Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. In het voorjaar van 2023 start het Rijk samen met betrokken partijen een verkenning naar de mogelijkheden voor juridische borging. Vooruitlopend op juridische borging vraagt de Rijksoverheid alle partijen om de maatlat al zo veel mogelijk toe te passen bij bouwplannen.

Waar moet klimaatadaptief bouwen aan voldoen?

De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving laat zien aan welke doelen, prestatie-eisen en richtlijnen klimaatadaptief bouwen moet voldoen. Verder kun je nu al op de website van Bouwadaptief lezen hoe je de maatlat kunt toepassen in bouwprojecten. Daarnaast kun je bij het Expertteam van RVO terecht met vragen hierover.

Hoe pak je klimaatadaptief bouwen aan?

Klimaatadaptief bouwen kun je verankeren in beleid én je kunt zelf klimaatadaptief bouwen. Hieronder lees je meer over de aanpak op beleidsniveau en op uitvoeringsniveau.

Hoe veranker je klimaatadaptief bouwen in beleid?

Je kunt klimaatadaptief bouwen verankeren in beleid, in visies, plannen en regels. Dat vastleggen noemen we ook wel ‘reguleren en borgen’ en dat is ook één van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Meer over klimaatadaptief bouwen op beleidsniveau kun je vinden op de pagina Beleid ontwikkelen. Hier vind je ook hulpmiddelen, zoals de Menukaart Hitte en de gids Ritsen: klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen.

Welke maatregelen zijn er om klimaatadaptief te bouwen?

Meer informatie over concrete maatregelen om klimaatadaptief te bouwen vind je op de pagina Maatregelen nemen. Ook handig is het rapport Maatregelen Klimaatadaptief bouwen. Hierin staat een overzicht van maatregelen die je nu al kunt toepassen, met daarbij onder andere informatie over waar je de maatregel kunt toepassen en hoeveel een maatregel kost.

Veelgestelde vragen over de landelijke maatlat

Heb je een vraag over de Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving? Kijk dan of je het antwoord hieronder kunt vinden. Staat je vraag er niet tussen? Dan kun je je vraag stellen via het contactformulier van dit kennisportaal.