Dit gebeurde er in 2021

Gepubliceerd 12 februari 2022

Op het gebied van klimaat(adaptatie) gebeurde veel in 2021. Wat was het belangrijkste nieuws? We zetten het voor je op een rij.

Impulsregeling klimaatadaptatie

Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Ze krijgen dan een bijdrage van het Rijk voor het (versneld) uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen of het uitbreiden van al geplande ruimtelijke maatregelen. Eind 2021 werden vijftien aanvragen goedgekeurd.

Een koel en zacht jaar met veel regenval

De temperatuur in 2021 was vrij normaal met een gemiddelde van 10,4 graden. Wel kregen we te maken met flinke uitschieters: april en mei waren zeer koel, juni was de warmste junimaand sinds 1901. We kregen te maken met weersextremen, aan de 'natte kant'. Het dieptepunt: de wateroverlast in Zuid-Limburg en bijna-overstromingen van de Maas. Het heeft een enorme impact gehad op direct getroffen burgers en bedrijven. Het jaar eindigde ook uniek, met de warmste oudejaarsdag ooit. Lees hier het weeroverzicht van 2021.

Overstromingen Limburg

Wat zeggen de gebeurtenissen in juli 2021 over de toekomst? Moeten we rekening houden met soortgelijke situaties? Een breed consortium van kennisinstellingen maakte een eerste analyse van de oorzaken en gevolgen van de watersnood. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen kondigde een ‘Beleidstafel wateroverlast’ aan.

Landelijk Klimaatalarm

De jaarlijkse Klimaatmars werd dit jaar omgedoopt tot ‘Klimaatalarm’: elf grote landelijke organisaties en ten minste 13.000 burgers sloegen alarm op 14 maart. Op ruim 40 plekken in Nederland was een staand protest; mensen konden ook online deelnemen. Later in het jaar, op 6 november 2021, vond alsnog een grootschalige Klimaatmars plaats. Ruim 40.000 mensen lieten van zich horen in Amsterdam.

Voortgang klimaatadaptatie

Wat hebben we tot nu toe bereikt met de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie? Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen schreef erover in een brief aan de Tweede Kamer. Het bewustzijn over de urgentie van klimaatadaptatie is de afgelopen jaren sterk toegenomen, schreef ze. Ook gaf ze voorbeelden van geboekte resultaten.

Nieuw rapport IPCC

De opwarming van de aarde is wereldwijd merkbaar. De uitstoot van broeikasgassen door de mens is de oorzaak. Ook is duidelijk dat de grens van 1,5 graad temperatuurstijging bereikt wordt over ongeveer 10 jaar. Deze conclusies publiceerde het klimaatpanel van de Verenigde Naties in het nieuwste IPCC-rapport.

Klimaatsignaal’21

Wat betekent het IPCC-rapport voor Nederland? In oktober 2021 publiceerde het KNMI het Klimaatsignaal’21. Hierin deelt het KNMI kennis over de ontwikkelingen van het klimaat in Nederland, gebaseerd op het IPCC-rapport. Het Kennisportaal Klimaatadaptatie interviewde Janette Bessembinder, adviseur klimaatdienstverlening bij het KNMI.

NK Tegelwippen

Een half jaar lang streden 81 gemeenten met elkaar: wie haalt de meeste tegels uit de stad en vervangt ze door groen? Het was de derde editie van het NK Tegelwippen. Gemeente Rucphen ging ervandoor met de hoofdprijs. Met 989 gewipte tegels per 1000 inwoners won de gemeente De Gouden Tegel. In totaal werden 1,5 miljoen tegels gewipt.

Advies Deltacommissaris over woningbouw en klimaatadaptatie

Bij de keuze voor nieuwe locaties voor woningbouw houdt Nederland nauwelijks rekening met het bodem- en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering. Dat schreef deltacommissaris in zijn tweede advies over woningbouw en klimaatadaptatie. De brief was gericht aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het nieuwe kabinet geeft in het voorjaar van 2022 een reactie op het advies.

10 miljoen euro subsidie

Het jaar 2021 werd positief afgesloten met nieuws over een subsidie. Een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties ontving een Europese LIFE-IP-subsidie van bijna 10 miljoen euro. Het bedrag is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATIE (afgekort LIFE-IP Klimaatadaptatie). Het doel van het programma is het versneld uitvoeren van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA).


Foto: Rijkswaterstaat