Bijeenkomsten

Voor ruimtelijke adaptatie is samenwerking essentieel. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptie (SRA) heeft de afgelopen jaren uiteenlopende partijen de gelegenheid gegeven elkaar te ontmoeten. Bekijk de samenvattingen en presentaties.

8. Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie, 19 januari 2017

7. Themabijeenkomst vitale en kwetsbare functies bij overstromingen, 28 juni 2016

6. Themabijeenkomst financiering, 20 april 2016

5. Vitale en kwetsbare functies, 8 oktober 2015

4. Themabijeenkomst klimaatbestendige tuinen, 1 oktober 2015

3. Themabijeenkomst stresstest light, 22 september 2015

2. Themabijeenkomst financiering, 1 juli 2015

1. Terugkombijeenkomst algemene intentieverklaring, 19 februari 2015