Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

Sessie A: Nationale klimaatadaptatiestrategie: nu uitvoeren!

Verslag deelsessie (pdf, 43 kB)

Presentatie: NAS 2016 (pdf, 6.9 MB)
Stef Meijs, Min. Infrastructuur en Milieu

Presentatie: NAS pitch Klimaatverbond
Klimaatverbond

Presentatie: NAS pitch Provincie Brabant (pdf, 382 kB)
Frank van Lamoen, Provincie Noord-Brabant

Presentatie: NAS pitch Verbond van Verzekeraars
Verbond van Verzekeraars

Presentatie: NAS pitch Provincie Overijssel (pdf, 405 kB)
Marcel Tonkes, Provincie Overijssel

Sessie B: Leren en vooruitkijken

Verslag deelsessie (pdf, 206 kB)

Presentatie: Leren en Vooruit kijken - Tussentijdse Evaluatie Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
ORG-ID consortium

Sessie C: Op zoek naar antwoorden op vragen over klimaatbestendig inrichten van uw bebouwd gebied? Doe dan mee aan gezamenlijk onderzoek!

Verslag deelsessie (pdf, 86 kB)

Presentatie: NKWK klimaatbestendige stad (pdf, 659 kB)
Joke van Wensem, NKWK

Sessie D: Participatiesessie Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel

Verslag deelsessie (pdf, 112 kB)

Sessie E: SynEnergie: van stadsklimaatoverlast naar hernieuwbare energiebron

Verslag deelsessie (pdf, 79 kB)

Presentatie: SynEnergy (pdf, 4.4 MB)
Sanda Lenzholzer, WUR

Presentatie: Waves of Energy (pdf, 3.7 MB)
Nina de Munnik, Wageningen Universiteit

Presentatie: 'Crystalhood' Spijkerkwartier (pdf, 10 MB)
David de Boer, Climate Responsive Planning and Design

Sessie F: Hoe nationale vitale en kwetsbare functies slim zijn ingericht als de dijken breken

Verslag deelsessie (pdf, 135 kB)

Presentatie: Vitale en Kwetsbare functies bij overstromingen (pdf, 283 kB)
Annemarieke Grinwis

Sessie G: Hoe krijg je mensen mee en hoe kan ontwerp daarin een rol spelen? Leer van Impactprojecten

Verslag deelsessie (pdf, 107 kB)

Presentatie: Impactproject ‘Klimaatadaptieve stad Hoogeveen’ (pdf, 2.1 MB)
Thomas Klomp, Samenwerkingsorganisatie De Wolden / Hoogeveen

Presentatie: Lessen uit de Kanis (pdf, 1.8 MB)
Welmoed Visser, gemeente Woerden I Wijnand Bouw, Bosch Slabbers

Presentatie: Impactprojecten (pdf, 4.6 MB)
Bart Stoffels

Presentatie: Klimaatblok Agniesebuurt/Zomerhofkwartier
De Urbanisten

Sessie H: Wanneer is een gezamenlijk gevoel van urgentie? Leer van Impactprojecten

Verslag deelsessie (pdf, 206 kB)

Presentatie: Kop van de Betuwe impactproject RA (pdf, 3.8 MB)
Ton Drost, Waterschap Rivierenland & Bram Brouwer, Berenschot

Presentatie: Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 (pdf, 2 MB)
Ingrid Langenhoff, Voorelkaarkrijgen & Arthur Hofstad, Waterschap Aa en Maas

Presentatie: Het Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen
Emma McAteer & Gerjo Bommeljé, HZ University

Sessie K: Voorbeeldenboek over kosten en baten van klimaatbestendig inrichten

Verslag deelsessie (pdf, 103 kB)

Presentatie: Het klimaat past ook in uw straatje (pdf, 3.1 MB)
Jeroen Kluck, Hogeschool van Amsterdam

Sessie M: Klimaatstresstest en dan..?

Verslag deelsessie (pdf, 82 kB)

Presentatie: Klimaatstresstest en wat dan..??
Vincent Grond, GrondRR & Maaike Sillmann

Presentatie: Denken en Doen in Deventer - stresstesten basis voor beleid
Freddy ten Kate, gemeente Deventer & Ronald Wentink, Tauw

Presentatie: Amsterdam Rainproof - Stresstest en dan..? (pdf, 7.1 MB)
Geertje Sonnen, Amsterdam Rainproef

Sessie N: Goed groen is goud waard

Verslag deelsessie (pdf, 254 kB)

Presentatie: Goed groen is goud waard
Dirk van Peijpe, De Urbanisten

Sessie P: Natuurlijke klimaatbuffers leiden tot klimaatbestendig stad en land

Verslag deelsessie (pdf, 83 kB)

Presentatie: Houd droge voeten met natte natuur (pdf, 629 kB)
Marjolein Sterk, ARK Natuurontwikkeling/WUR

Sessie Q: Nederland boven water; risicobewust ruimtelijk ontwerpen

Verslag deelsessie (pdf, 85 kB)

Presentatie: Nederland boven water! Risicobewust ruimtelijk ontwerpen (pdf, 2.9 MB)
Min. van Infrastructuur en Milieu

Sessie V: DOE-MEE ontwerpsessie Klimaatbestendige tuinen

Verslag deelsessie (pdf, 482 kB)

Presentatie: DOE-MEE sessie Klimaatbestendige tuinen (pdf, 2 MB)
Odette van de Riet & Harm van der Wal, Behavioural Insight Team (BIT) IenM

Sessie W: De baten van actief grondwaterpeilbeheer in stedelijk gebied

Verslag deelsessie (pdf, 83 kB)

Presentatie: De baten van actief grondwaterpeilbeheer (pdf, 739 kB)
Jelle Buma, Deltares I Stan Geurts van Kessel, Wareco I Wouter Kooijman, Fugro

Sessie X: Financiële prikkels en gedrag van mensen bij overstromingsrisico's. Leer van Impactprojecten

Verslag deelsessie (pdf, 132 kB)

Presentatie: Green Deal groene daken, Werkspoor Differentiatie belastingen (pdf, 1.9 MB)
Hendrik-Jan Teekens, gemeente Enschede I Carleen Mesters, Stroom en Onderstroom

Presentatie: Scenario onderzoek Meerlaagsveiligheid Waddeneilanden (pdf, 2.6 MB)
Keerwater Advies I Antea group

Presentatie: Buitendijks gebied Dordrecht en Rotterdam (pdf, 2 MB)
Gemeente Rotterdam I Gemeente Dordrecht

Presentatie: Impactproject regenbestendige stad en verzekeraars - van last naar les (pdf, 1.4 MB)

Sessie Y: Verbinden HBO en beroepspraktijk met Ruimtelijke Adaptatie

Verslag deelsessie (pdf, 300 kB)

Presentatie: Ruimtelijke Adaptatie en het HBO (pdf, 3.1 MB)
Paul van Eijk, Van Hall Larenstein & Theo de Bruijn, Saxion


Netwerkdag RA1
32313596792_b433fe4e21_z
32379667531_dd73223456_z
32465780705_20f036a202_z

Foto's: Monique Kooijmans