Wat is de rol van beheerders?

Beheerders van vitale en kwetsbare functies moeten ervoor zorgen dat deze functies weerbaar zijn en dat ze blijven werken. Zij maken de uitvoeringsplannen en de plannen voor het beheer, onderhoud en de aanleg van hun vitale infrastructuur. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van overstromingen en andere klimaateffecten, hebben ze kennis en informatie nodig. Beheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het opvragen van die kennis en informatie bij andere partijen. Een goede samenwerking tussen de beheerders en decentrale overheden is daarom heel belangrijk. Hiervoor heeft het Rijk kernteams samengesteld. Via deze kernteams wisselen beheerders van vitale functies informatie uit met de decentrale overheden, bijvoorbeeld in de risicodialogen. Ook werken beheerders met elkaar samen in koepel- of brancheorganisaties. De gezamenlijke analyse van een beheerder en een decentrale overheid kan ertoe leiden dat zij een signaal afgeven richting het eindverantwoordelijk ministerie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze concluderen dat een ambitie of beleid aangepast zou moeten worden.