Hoe verloopt samenwerking op regionaal niveau?

Op regionaal niveau is er in pilotprojecten ervaring opgedaan met samenwerking en uitwisseling van informatie. Dit blijkt niet eenvoudig. Omdat veel geodata vertrouwelijk zijn, is het vaak lastig om informatie uit te wisselen over netwerkfuncties, zoals elektra, gas en telecom. Verder zijn er vaak te weinig betrouwbare data beschikbaar en presenteren en interpreteren organisaties data vaak op verschillende manieren. Bovendien maken organisaties gebruik van verschillende legenda’s en verschilt het beeld van wat een acceptabel risiconiveau is. Op regionaal niveau is daarom vaak een gezamenlijk proces van kennisontwikkeling nodig. Meer hierover kun je lezen op de pagina over 'Aandachtspunten'. Je kunt die gezamenlijke kennis bijvoorbeeld ontwikkelen via één van de ruim veertig werkregio’s die in de afgelopen jaren zijn gevormd. In deze regio’s werken gemeenten, waterschappen en provincies samen aan de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.